Informační povinnost k 31.12.2007

(zveřejněno 30.4.2008)

1. Údaje o PD (Peněžní dům, spořitelní družstvo)
a) Peněžní dům, spořitelní družstvo
Františkánská 1241, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 64508889
právní forma: družstvo
b) datum zápisu do obchodního rejstříku: 18. března 1996
poslední změna v OR: beze změn
c) výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku 500 tis. Kč
d) výše splaceného základního kapitálu
- k 30.9.2007 34 899 tis. Kč
- k 31.12.2007 36 907 tis. Kč
e) údaje o zvýšení základního kapitálu
Základní kapitál byl v období od 30.9.2007 do 31.12.2007 zvýšen o částku 2 008 tis. Kč.
V období od 30.9.2007 do 31.12.2007 vzniklo 45 nových členství, počet členů k 31.12.2007: 1204.
f) organizační struktura
počet organizačních jednotek: 2
počet zaměstnanců: 8 (z toho 1 zaměstnankyně neplacené volno do 4 let věku dítěte)
1 zaměstnankyně na dohodu o pracovní činnosti
g) údaje o členech kontrolní komise, představenstva
představenstvo:
Jaroslav Šulc, Ing, CSc.
předseda představenstva, ve funkci od 01.10.2004
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Andrea Riedlová, Ing.
místopředsedkyně představenstva, ve funkci od 20.04.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miluše Taláková, Ing.
člen představenstva, ve funkci od 13.12.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

kontrolní komise:
Jiří Vyskočil, Ing.
předseda kontrolní komise, ve funkci od 01.04.2003
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miroslav Valenta, ml.
místopředseda kontrolní komise, ve funkci od 29.06.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob (dále jen "PO"):
PO, IČ, postavení v PO
SYNOT Leasing, a.s., 25546252, Předseda dozorční rady
SYNOT PLUS, a.s., 26739411, Předseda dozorční rady
Sportovní areál Širůch, a.s., 25546236, Prokura
SYNOT Česká Lípa, a.s., 27109577, Předseda dozorční rady
SYNOT GAME, a.s., 26230372, Předseda dozorční rady
Synot W, a.s., 25548832, Předseda představenstva
Pasáž Slunce, s.r.o., 26887258, Jednatel
Synot Praha a.s., 26449404, Předseda dozorčí rady
GAN a.s., 60746602, Předseda dozorčí rady
SYNOT REAL UH, a.s., 27728331, Prokura
SYNOT MORAVIA, a.s., 27735061 , Předseda dozorční rady
ST Solutions, a.s., 27938191, Člen dozorčí rady
Synot Holding, s.r.o., 25325809, Jednatel
SMALTOVNA TUPESY, družstvo - v likvidaci, 15530892, Předseda
Synot Holding, s.r.o., 25325809, Společník
Synot České Budějovice, a.s., koncern, 27155081, Předseda dozorční rady
Synot Frýdek-Místek, a.s., 26838770, Předseda
Synot Jokers a.s., 63487632, Předseda
Synot Opava,a.s., 26898209, Předseda
Synot Ostrava a.s., 25590472, Předseda
SGS, a.s., 26251370, Prokura
Synot Real Estate, a.s., 26221276, Prokura
Synot Břeclav, a.s., 26932920, Předseda dozorčí rady
SYNOT PLZEŇ, a.s., 27062155, Předseda dozorčí rady
"Synot 99 a.s.", 26228441, Předseda dozorčí rady
Synot Brno,a.s., 26264625, Předseda dozorčí rady
Synot Auto a.s., 25536338, Předseda dozorčí rady
Synot - A a.s., 26222230, Předseda dozorčí rady
Synot Uherské Hradiště, a.s., 26910730, Předseda dozorčí rady
Synot 2000, a.s., 25560247, Předseda dozorčí rady
Synot Lotto,a.s., 26301091, Člen dozorčí rady
Synot Zlín,a.s. , 26932938, Předseda dozorčí rady
Smaltovna Tupesy, a.s., 25537113, Předseda dozorčí rady
Synot Gastro, s.r.o., 16361211, Jednatel
Synot Finance, a.s., 26247534, Předseda
Synot Tip, a.s. , 26493993, Člen dozorčí rady
Czech Capital Venture, s.r.o., 26214474, Jednatel
Leader Plus a.s., 26415186, Předseda dozorčí rady

Jiří Křen, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 20.04.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
TRADIX UH,a.s., 25531450, Předseda představenstva
Dlažba, s.r.o., 49432028, Společník

Miroslav Maluš, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Andrea Kuchařová, Mgr.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Antonín Smetka, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
Z-group a.s., 44017693, Člen dozorčí rady
Ferro Trading, a.s., 15269353, Člen dozorčí rady
KOVO Bzenec, akciová společnost, 7013, Člen dozorčí rady
1.FC SLOVÁCKO, a.s., 25597493, Předseda dozorčí rady
První ocelářská, a.s., 26683091, Člen dozorčí rady
BENT HOLDING, a.s., 63487799, Člen dozorčí rady
AZ-Stahl, a.s., 15269329, Člen dozorčí rady
FALKOMA, s r.o., 60749784, Jednatel
FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 884, Člen dozorčí rady
SAS Uherské Hradiště, a.s., 60749784, Jednatel
ŽV-STAV, a.s., 46347976, Člen dozorčí rady
P.Z. Groupe, a.s., 25332350, Předseda dozorčí rady

Zdeněk Vašátko, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
VELOSTEEL TRADING, a.s., 25501518, Člen dozorčí rady

Josef Jehlička
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

2. Údaje o členech s kvalifikovanou účastí
a) právnická osoba:
obchodní firma SGS, a.s.
právní forma akciová společnost
adresa sídla Sokolovská 541, 181 00 Praha 8
podíl na hlasovacích právech v % 13,54%

b) fyzická osoba: není fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

3. Údaje o činnosti PD
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- finanční leasing pro členy
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- poskytování ručení za půjčky a úvěry členů
- otvírání akreditivů pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- pronájem bezpečnostních schránek členům
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik, vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů
e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon jinak

b) přehled činností skutečně vykonávaných:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním

4. Údaje o finanční situaci PD k 31.12.2007
ROZVAHA podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 31.12.2007

PŘEHLED VÝNOSŮ, NÁKLADŮ, ZISKŮ A ZTRÁT podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 31.12.2007

Pohledávky z finančních činností (brutto) v členění na pohledávky
za úvěrovými institucemi a za jinými osobami než úvěrovými institucemi v tis. Kč

  k 30.9.2007 k 31.12.2007
za úvěrovými institucemi 25 667 52 530
bez selhání*
25 667 52 530
se selháním* 0  
za jinými osobami než úvěrovými institucemi 69 775 78 517
bez selhání*
67 027 75 888
se selháním* 2 748 2 629
celkem 95 442 131 047
bez selhání*
92 694 128 418
se selháním* 2 748 2 629

(*) podle § 194-198 Vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
pohledávky bez selhání = pohledávky, u nichž žádná ze splátek jistiny nebo příslušenství není po splatnosti déle než 90 dnů
nebo pohledávka byla v posledních 2 letech restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka
pohledávky se selháním = pohledávky, u nichž splátka jistiny nebo příslušenství je déle než 90 dnů po splatnosti
nebo pohledávka byla v posledních 6 měsících restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka

Pohledávky z finančních činností v členění na pohledávky bez selhání a se selháním v tis. Kč

 
k 30.9.2007
k 31.12.2007
pohledávky bez selhání - -
brutto
92 694 128 418
opravné položky 20 30
netto 92 674 128 388
pohledávky se selháním - -
brutto
2 748 2 629
opravné položky 828 792
netto 1 920 1 837
celkem - -
brutto
95 442 131 047
opravné položky 848 822
netto 94 594 130 225

v tis. Kč

Pohledávky z finančních činností k 30.9.2007 k 31.12.2007
pohledávky bez znehodnocení    
hodnota před znehodnocením
90 655 126 577
opravné položky 0 0
účetní hodnota 90 655 126 577
pohledávky se znehodnocením   0
hodnota před znehodnocením
4 787 4 470
opravné položky 848 822
účetní hodnota 3 939 3 648
celkem    
hodnota před znehodnocením
95 442 131 047
opravné položky 848 822
účetní hodnota 94 594 130 225

Souhrnná výše pohledávek z finančních činností, u nichž byla během účetního období 2007 provedena restrukturalizace (brutto)

  k 30.9.2007 k 31.12.2007
hodnota v tis. Kč 2 488 2 265

Poměrové ukazatele (vychází se ze stavu 8 osob):

  k 30.9.2007 k 31.12.2007
1. Ukazatel kapitálové přiměřenosti 47,41% 39,20%
2. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,02% 1,02%
3. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 2,76% 2,92%
4. Aktiva na jednoho zaměstnance 11 952 tis. 16 710 tis.
5. Správní náklady na jednoho zaměstnance 459 tis. 486 tis.
6. Zisk po zdanění na jednoho zaměstnance 122 tis. 130 tis.

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích
1. Údaje o kapitálu v tis. Kč

  k 30.9.2007 k 31.12.2007
a) souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1) 35 814 35 366
b) souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2) 0 0
c) souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) 0 0
d) souhrnná výše všech odčitatelných položek 0 -2 456
e) souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál 35 814 35 366

2. Údaje o kapitálových požadavcích v tis. Kč

  k 30.9.2007 k 31.12.2007
a) souhrnná hodnota výše kapitálových požadavků 6 043 7 217
b) výše kapitálových požadavků    
1. k úvěrovému riziku investičního portfolia 6 043 7 217
2. k úvěrovému riziku obchodního portfolia 0 0
3. k riziku angažovanosti obchodního portfolia 0 0
4. k obecnému úrokovému riziku 0 0
5. k obecnému akciovému riziku 0 0
6. k měnovému riziku 0 0
7. ke komoditnímu riziku 0 0
8. k rizikům stanoveným vlastním VaR modelem 0 0