Informační povinnost k 31.3.2008

(zveřejněno 9.5.2008)

1. Údaje o PD (Peněžní dům, spořitelní družstvo)
a) Peněžní dům, spořitelní družstvo
Františkánská 1241, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 64508889
právní forma: družstvo
b) datum zápisu do obchodního rejstříku: 18. března 1996
poslední změna v OR: beze změn
c) výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku 500 tis. Kč
d) výše splaceného základního kapitálu
- k 30.9.2007 34 899 tis. Kč
- k 31.12.2007 36 907 tis. Kč
- k 31.3.2008 43 291 tis. Kč
e)údaje o zvýšení základního kapitálu
Základní kapitál byl v období od 1.1.2008 do 31.3.2008 zvýšen o částku 6 384 tis. Kč.
V období od 1.1.2008 do 31.3.2008 vzniklo 65 nových členství, počet členů k 31.3.2008: 1269.
f) organizační struktura
počet organizačních jednotek: 2
počet zaměstnanců: 8 (z toho 1 zaměstnankyně nemoc po ukončení neplaceného volna do 4 let věku dítěte)
1 zaměstnankyně na dohodu o pracovní činnosti
g) údaje o členech kontrolní komise, představenstva
představenstvo:
Jaroslav Šulc, Ing, CSc.
předseda představenstva, ve funkci od 01.10.2004
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Andrea Riedlová, Ing.
místopředsedkyně představenstva, ve funkci od 20.04.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miluše Taláková, Ing.
člen představenstva, ve funkci od 13.12.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

kontrolní komise:
Jiří Vyskočil, Ing.
předseda kontrolní komise, ve funkci od 01.04.2003
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miroslav Valenta, ml.
místopředseda kontrolní komise, ve funkci od 29.06.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob (dále jen "PO"):
PO, IČ, postavení v PO
SYNOT Leasing, a.s., 25546252, Předseda dozorční rady
SYNOT PLUS, a.s., 26739411, Předseda dozorční rady
Sportovní areál Širůch, a.s., 25546236, Prokura
SYNOT Česká Lípa, a.s., 27109577, Předseda dozorční rady
SYNOT GAME, a.s., 26230372, Předseda dozorční rady
Synot W, a.s., 25548832, Předseda představenstva
Pasáž Slunce, s.r.o., 26887258, Jednatel
Synot Praha a.s., 26449404, Předseda dozorčí rady
GAN a.s., 60746602, Předseda dozorčí rady
SYNOT REAL UH, a.s., 27728331, Prokura
SYNOT MORAVIA, a.s., 27735061 , Předseda dozorční rady
ST Solutions, a.s., 27938191, Člen dozorčí rady
Synot Holding, s.r.o., 25325809, Jednatel
SMALTOVNA TUPESY, družstvo - v likvidaci, 15530892, Předseda
Synot Holding, s.r.o., 25325809, Společník
Synot České Budějovice, a.s.,koncern, 27155081, Předseda dozorční rady
Synot Frýdek-Místek, a.s., 26838770, Předseda dozorční rady
Synot Jokers a.s., 63487632, Předseda dozorční rady
Synot Opava,a.s., 26898209, Předseda dozorční rady
Synot Ostrava a.s., 25590472, Předseda dozorční rady
SGS, a.s., 26251370, Prokura
Synot Real Estate, a.s., 26221276, Prokura
Synot Břeclav, a.s., 26932920, Předseda dozorčí rady
SYNOT PLZEŇ, a.s., 27062155, Předseda dozorčí rady
"Synot 99 a.s.", 26228441, Předseda dozorčí rady
Synot Brno,a.s., 26264625, Předseda dozorčí rady
Synot Auto a.s., 25536338, Předseda dozorčí rady
Synot - A a.s., 26222230, Předseda dozorčí rady
Synot Uherské Hradiště, a.s., 26910730, Předseda dozorčí rady
Synot 2000, a.s., 25560247, Předseda dozorčí rady
Synot Lotto,a.s., 26301091, Člen dozorčí rady
Synot Zlín,a.s. , 26932938, Předseda dozorčí rady
Smaltovna Tupesy, a.s., 25537113, Předseda dozorčí rady
Synot Gastro, s.r.o., 16361211, Jednatel
Synot Finance, a.s., 26247534, Předseda dozorční rady
Synot Tip, a.s. , 26493993, Člen dozorčí rady
Czech Capital Venture, s.r.o., 26214474, Jednatel
Leader Plus a.s., 26415186, Předseda dozorčí rady

Jiří Křen, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 20.04.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
TRADIX UH,a.s., 25531450, Předseda představenstva
Dlažba, s.r.o., 49432028, Společník

Miroslav Maluš, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Andrea Kuchařová, Mgr.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Antonín Smetka, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
Z-group a.s., 44017693, Člen dozorčí rady
Ferro Trading, a.s., 15269353, Člen dozorčí rady
KOVO Bzenec, akciová společnost, 7013, Člen dozorčí rady
1.FC SLOVÁCKO, a.s., 25597493, Předseda dozorčí rady
První ocelářská, a.s., 26683091, Člen dozorčí rady
BENT HOLDING, a.s., 63487799, Člen dozorčí rady
AZ-Stahl, a.s., 15269329, Člen dozorčí rady
FALKOMA, s r.o., 60749784, Jednatel
FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 884, Člen dozorčí rady
SAS Uherské Hradiště, a.s., 60749784, Člen dozorčí rady
ŽV-TUBE, a.s., 63496771, Člen dozorčí rady
P.Z. Groupe, a.s., 25332350, Předseda dozorčí rady

Zdeněk Vašátko, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
VELOSTEEL TRADING, a.s., 25501518, Člen dozorčí rady

Josef Jehlička
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

2. Údaje o členech s kvalifikovanou účastí
a) právnická osoba:
obchodní firma SGS, a.s.
právní forma akciová společnost
adresa sídla Sokolovská 541, 181 00 Praha 8
podíl na hlasovacích právech v % 11,54%

b) fyzická osoba: není fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

3. Údaje o činnosti PD
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- finanční leasing pro členy
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- poskytování ručení za půjčky a úvěry členů
- otvírání akreditivů pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- pronájem bezpečnostních schránek členům
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik, vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů
e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon jinak

b) přehled činností skutečně vykonávaných:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním

4. Údaje o finanční situaci PD k 31.3.2008
ROZVAHA podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 31.3.2008

PŘEHLED VÝNOSŮ, NÁKLADŮ, ZISKŮ A ZTRÁT podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 31.3.2008

Pohledávky z finančních činností (brutto) v členění na pohledávky
za úvěrovými institucemi a za jinými osobami než úvěrovými institucemi v tis. Kč

  k 31.3.2008 k 31.12.2007 k 30.9.2007
za úvěrovými institucemi 67 663
52 530 25 667
bez selhání*
67 663 52 530 25 667
se selháním* 0   0
za jinými osobami než úvěrovými institucemi 82 359 78 517 69 775
bez selhání*
81 198 75 888 67 027
se selháním* 1 161 2 629 2 748
celkem 150 022 131 047 95 442
bez selhání*
148 861 128 418 92 694
se selháním* 1 161 2 629 2 748

(*) podle § 194-198 Vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
pohledávky bez selhání = pohledávky, u nichž žádná ze splátek jistiny nebo příslušenství není po splatnosti déle než 90 dnů
nebo pohledávka byla v posledních 2 letech restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka
pohledávky se selháním = pohledávky, u nichž splátka jistiny nebo příslušenství je déle než 90 dnů po splatnosti
nebo pohledávka byla v posledních 6 měsících restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka

Pohledávky z finančních činností v členění na pohledávky bez selhání a se selháním v tis. Kč

  k 31.3.2008 k 31.12.2007 k 30.9.2007
pohledávky bez selhání  
brutto

148 861

128 418 92 694
opravné položky 270 30 20
netto 148 591 128 388 92 674
pohledávky se selháním  
brutto
1 161 2 629 2 748
opravné položky 506 792 828
netto 655 1 837 1 920
celkem  
brutto
150 022 131 047 95 442
opravné položky 776 822 848
netto 149 246 130 225 94 594

v tis. Kč

Pohledávky z finančních činností k 31.3.2008 k 31.12.2007 k 30.9.2007
pohledávky bez znehodnocení  
hodnota před znehodnocením

142 155

126 577 90 655
opravné položky 0 0 0
účetní hodnota 142 155 126 577 90 655
pohledávky se znehodnocením  
hodnota před znehodnocením
7 867 4 470 4 787
opravné položky 776 822 848
účetní hodnota 7 091 3 648 3 939
celkem  
hodnota před znehodnocením
150 022 131 047 95 442
opravné položky 776 822 848
účetní hodnota 149 246 130 225 94 594

Souhrnná výše pohledávek z finančních činností, u nichž byla během účetního období 2008 provedena restrukturalizace (brutto)

  k 31.3.2008 k 31.12.2007 k 30.9.2007
hodnota v tis. Kč 243 2 265 2 488

Poměrové ukazatele (vychází se ze stavu 8 osob):

  k 31.3.2008 k 31.12.2007 k 30.9.2007
1. Ukazatel kapitálové přiměřenosti 41.84%
39,20% 47,41%
2. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 0.73% 1,02% 1,02%
3. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 2.70% 2,92% 2,76%
4. Aktiva na jednoho zaměstnance 19 293 tis. 16 710 tis. 11 952 tis.
5. Správní náklady na jednoho zaměstnance 561 tis. 486 tis. 459 tis.
6. Zisk po zdanění na jednoho zaměstnance 132 tis. 130 tis. 122 tis.

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích
1. Údaje o kapitálu v tis. Kč

č.ř.
Údaje o kapitálu 31.3.2008
1 Kapitál celkem
40 803
2 Původní kapitál (Tier 1) 40 803
3 Splacené členské vklady členů DZ 43 291
4 Rezervní fondy a nerozdělený zisk celkem 915
5 Povinné rezervní a rizikové fondy 204
6 Ostatní fondy z rozdělení zisku 0
7 Nerozdělený zisk z předchozího období 711
8 Zisk za účetní období po zdanění 0
9 Neuhrazená ztráta z předchozích období 0
10 Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 0
11 Zisk za běžné účetní období 0
12 Ztráta za běžné účetní období 0
13 Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace 0
14 Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 0
15 Další odčitatelné položky z původního kapitálu celkem -3 403
16 Goodwill 0
17 Nehmotný majetek jiný než goodwill -3 403
18 Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 0
19 Dodatkový kapitál (Tier 2) 0
20 Odčitatelné položky od původ. a dodat. kapitálu (Tier 1+Tier2) 0
21 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0

 

č.ř.
Údaje o kapitálových požadavcích 31.3.2008
1 Kapitálové požadavky celkem
7 802
2 Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA k expozicím celkem 7 193
3 Kap. pož. při STA k expozicím vůči institucím
1 276
4 Kap. pož. při STA k podnikovým expozicím 4 566
5 Kap. pož. při STA k retailovým expozicím 597
6 Kap. pož. při STA k expozicím zajištěným nemovitostmi 401
7 Kap. pož. při STA k expozicím po splatnosti 1
8 Kap. pož. při STA k ostatním expozicím 352
9 Kap. pož. k operačnímu riziku celkem 609
10 Kap. pož. k operačnímu riziku při BIA 609

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích k 30.9.2007, k 31.12.2007

  k 31.12.2007 k 30.9.2007
a) souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1) 35 366 35 814
b) souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2) 0 0
c) souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) 0 0
d) souhrnná výše všech odčitatelných položek -2 456 0
e) souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál 35 366 35 814

2. Údaje o kapitálových požadavcích v tis. Kč

  k 31.12.2007 k 30.9.2007
a) souhrnná hodnota výše kapitálových požadavků 7 217 6 043
b) výše kapitálových požadavků    
1. k úvěrovému riziku investičního portfolia 7 217 6 043
2. k úvěrovému riziku obchodního portfolia 0 0
3. k riziku angažovanosti obchodního portfolia 0 0
4. k obecnému úrokovému riziku 0 0
5. k obecnému akciovému riziku 0 0
6. k měnovému riziku 0 0
7. ke komoditnímu riziku 0 0
8. k rizikům stanoveným vlastním VaR modelem 0 0