Informační povinnost k 30.9.2008

(zveřejněno 4.11.2008)

1. Údaje o PD (Peněžní dům, spořitelní družstvo)
a) Peněžní dům, spořitelní družstvo
Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 64508889
právní forma: družstvo
b) datum zápisu do obchodního rejstříku: 18. března 1996
poslední změna v OR: 26. srpna 2008
- vymazáno sídlo: Uherské Hradiště, Františkánská 1241, PSČ 686 01
- zapsáno sídlo: Uherské Hradiště, Havlíčkova 1221, PSČ 686 01
- vymazán předmět podnikání: poskytování ručení za půjčky a úvěry členů
- zapsán předmět podnikání: poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy
- vymazán zapisovaný základní kapitál: 500 000,- Kč
- zapsán zapisovaný základní kapitál: 35 000 000,- Kč
c) výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku 35 000 tis. Kč
d) výše splaceného základního kapitálu
- k 30.09.2008 43 664 tis. Kč
- k 30.06.2008 44 989 tis. Kč
- k 31.03.2008 43 291 tis. Kč
- k 31.12.2007 36 907 tis. Kč
e)údaje o změně výše základního kapitálu
Základní kapitál byl v období od 1.7.2008 do 30.9.2008 snížen o částku 1325 tis. Kč.
Od 1.7.2008 je výše základního členského vkladu 100 Kč (do 30.6.2008 výše základního členského vkladu 1 200 Kč).
V období od 1.7.2008 do 30.9.2008 vzniklo 94 nových členství, počet členů k 30.9.2008: 1 374.
f) organizační struktura
počet organizačních jednotek: 1
počet zaměstnanců: 8 (z toho 1 zaměstnankyně na mateřské dovolené)
1 zaměstnankyně na dohodu o pracovní činnosti
g) údaje o členech kontrolní komise, představenstva
představenstvo:
Jaroslav Šulc, Ing, CSc.
předseda představenstva, ve funkci od 01.10.2004
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Andrea Riedlová, Ing.
místopředsedkyně představenstva, ve funkci od 20.04.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miluše Taláková, Ing.
člen představenstva, ve funkci od 13.12.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

kontrolní komise:
Jiří Vyskočil, Ing.
předseda kontrolní komise, ve funkci od 01.04.2003
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miroslav Valenta, ml.
místopředseda kontrolní komise, ve funkci od 29.06.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob (dále jen "PO"):
PO, IČ, postavení v PO
SYNOT Leasing, a.s., 25546252, Předseda dozorční rady
SYNOT PLUS, a.s., 26739411, Předseda dozorční rady
Sportovní areál Širůch, a.s., 25546236, Prokura
SYNOT Česká Lípa, a.s., 27109577, Předseda dozorční rady
SYNOT GAME, a.s., 26230372, Předseda dozorční rady
Synot W, a.s., 25548832, Předseda dozorční rady
Synot Praha a.s., 26449404, Předseda dozorčí rady
GAN a.s., 60746602, Předseda dozorčí rady
SYNOT MORAVIA, a.s., 27735061 , Předseda dozorční rady
ST Solutions, a.s., 27938191, Předseda dozorční rady
Synot Holding, s.r.o., 25325809, Jednatel
SMALTOVNA TUPESY, družstvo - v likvidaci, 15530892, Předseda
Synot Holding, s.r.o., 25325809, Společník
Synot České Budějovice, a.s.,koncern, 27155081, Předseda dozorční rady
Synot Frýdek-Místek, a.s., 26838770, Předseda dozorční rady
Synot Jokers a.s., 63487632, Předseda dozorční rady
Synot Opava,a.s., 26898209, Předseda dozorční rady
Synot Ostrava a.s., 25590472, Předseda dozorční rady
SGS, a.s., 26251370, Předseda dozorční rady
Synot Real Estate, a.s., 26221276, Předseda dozorční rady
Synot Břeclav, a.s., 26932920, Předseda dozorčí rady
SYNOT PLZEŇ, a.s., 27062155, Předseda dozorčí rady
"Synot 99 a.s.", 26228441, Předseda dozorčí rady
Synot Brno,a.s., 26264625, Předseda dozorčí rady
Synot Auto a.s., 25536338, Předseda dozorčí rady
Synot - A a.s., 26222230, Předseda dozorčí rady
Synot Uherské Hradiště, a.s., 26910730, Předseda dozorčí rady
Synot 2000, a.s., 25560247, Předseda dozorčí rady
Synot Lotto,a.s., 26301091, Předseda dozorční rady
Synot Zlín,a.s. , 26932938, Předseda dozorčí rady
Smaltovna Tupesy, a.s., 25537113, Předseda dozorčí rady
Synot Gastro, s.r.o., 16361211, Jednatel
Synot Finance, a.s., 26247534, Předseda dozorční rady
Synot Tip, a.s. , 26493993, Předseda dozorční rady
Czech Capital Venture, s.r.o., 26214474, Jednatel
SYNOT LEADER, a.s., 26415186, Předseda dozorčí rady
DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., 25571559, Předseda dozorčí rady

Jiří Křen, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 20.04.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
TRADIX UH,a.s., 25531450, Předseda představenstva
Dlažba, s.r.o., 49432028, Společník

Miroslav Maluš, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
SYNOT Leasing, a.s., 25546252, předseda představenstva
SYNOT W, a.s., 25548832, Člen dozorčí rady

Andrea Kuchařová, Mgr.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Zdeněk Vašátko, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
VELOSTEEL TRADING, a.s., 25501518, Člen dozorčí rady

Josef Jehlička
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

2. Údaje o členech s kvalifikovanou účastí
a) právnická osoba:
obchodní firma: SGS, a.s.
právní forma: akciová společnost
adresa sídla: Sokolovská 541, 181 00 Praha 8
podíl na hlasovacích právech: 11,44%

b) fyzická osoba: není fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

3. Údaje o činnosti PD
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- finanční leasing pro členy
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- otvírání akreditivů pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- pronájem bezpečnostních schránek členům
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik, vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů
e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon jinak
- poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy

b) přehled činností skutečně vykonávaných:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle §3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním

4. Údaje o finanční situaci PD k 30.9.2008

ROZVAHA podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 30.9.2008

PŘEHLED VÝNOSŮ, NÁKLADŮ, ZISKŮ A ZTRÁT podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 30.9.2008

Pohledávky z finančních činností (brutto) v členění na pohledávky za úvěrovými institucemi a za jinými osobami než úvěrovými institucemi v tis. Kč

  k 30.9.08 k 30.6.08 k 31.3.08 k 31.12.07
za úvěrovými institucemi 61 015
62 881
67 663
52 530
bez selhání*
61 015 62 881 67 663 52 530
se selháním* 0 0 0  
za jinými osobami než úvěrovými institucemi 104 194 95 903 82 359 78 517
bez selhání*
102 873 94 881 81 198 75 888
se selháním* 1 321 1 022 1 161 2 629
celkem 165 209 158 784 150 022 131 047
bez selhání*
163 888 157 762 148 861 128 418
se selháním* 1 321 1 022 1 161 2 629

(*) podle § 194-198 Vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
pohledávky bez selhání = pohledávky, u nichž žádná ze splátek jistiny nebo příslušenství není po splatnosti déle než 90 dnů
nebo pohledávka byla v posledních 2 letech restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka
pohledávky se selháním = pohledávky, u nichž splátka jistiny nebo příslušenství je déle než 90 dnů po splatnosti
nebo pohledávka byla v posledních 6 měsících restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka

Pohledávky z finančních činností v členění na pohledávky bez selhání a se selháním v tis. Kč

  k 30.9.08 k 30.6.08 k 31.3.08 k 31.12.07
pohledávky bez selhání  
brutto

163 888

157 762

148 861

128 418
opravné položky 332 366 270 30
netto 163 556 157 396 148 591 128 388
pohledávky se selháním  
brutto
1 321 1 022 1 161 2 629
opravné položky 573 477 506 792
netto 748 545 655 1 837
celkem  
brutto
165 209 158 784 150 022 131 047
opravné položky 905 843 776 822
netto 164 304 157 941 149 246 130 225

Pohledávky z finančních činností v členění na pohledávky bez znehodnocení a se znehodnocením v tis. Kč

  k 30.9.08 k 30.6.08 k 31.3.08 k 31.12.07
pohledávky bez znehodnocení  
hodnota před znehodnocením

158 603

151 936

142 155

126 577
opravné položky 0 0 0 0
účetní hodnota 158 603 151 936 142 155 126 577
pohledávky se znehodnocením  
hodnota před znehodnocením
6 606 6 848 7 867 4 470
opravné položky 905 843 776 822
účetní hodnota 5 701 6 005 7 091 3 648
celkem  
hodnota před znehodnocením
165 209 158 784 150 022 131 047
opravné položky 905 843 776 822
účetní hodnota 164 304 157 941 149 246 130 225

Souhrnná výše pohledávek z finančních činností, u nichž byla během účetního období 2008 provedena restrukturalizace (brutto)

  k 30.9.08 k 30.6.08 k 31.3.08 k 31.12.07
hodnota v tis. Kč 208 220 243 2 265

Poměrové ukazatele (vychází se ze stavu 8 osob):

  k 30.9.08 k 30.6.08 k 31.3.08 k 31.12.07
1. Ukazatel kapitálové přiměřenosti 32,65%
36,94%
41.84%
39,20%
2. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0,05% 0,32% 0.73% 1,02%
3. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0,20% 1,22% 2.70% 2,92%
4. Aktiva na jednoho zaměstnance 22 173 tis. 20 663 tis. 19 293 tis. 16 710 tis.
5. Správní náklady na jednoho zaměstnance 726 tis. 655 tis. 561 tis. 486 tis.
6. Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance -10 tis. 60 tis. 132 tis. 130 tis.

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích
1. Údaje o kapitálu v tis. Kč

č.ř.
Údaje o kapitálu 30.9.08 30.6.08 31.3.08
1 Kapitál celkem
39 343
40 756
40 803
2 Původní kapitál (Tier 1) 39 343 40 756 40 803
3 Splacené členské vklady členů DZ 43 664 44 989 43 291
4 Rezervní fondy a nerozdělený zisk celkem 1 123 1 123 915
5 Povinné rezervní a rizikové fondy 412 412 204
6 Ostatní fondy z rozdělení zisku 0 0 0
7 Nerozdělený zisk z předchozího období 711 711 711
8 Zisk za účetní období po zdanění 0 0 0
9 Neuhrazená ztráta z předchozích období 0 0 0
10 Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 0 0 0
11 Zisk za běžné účetní období 0 0 0
12 Ztráta za běžné účetní období -60 0 0
13 Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace 0 0 0
14 Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 0 0 0
15 Další odčitatelné položky z původního kapitálu celkem -5 384 -5 356 -3 403
16 Goodwill 0 0 0
17 Nehmotný majetek jiný než goodwill -5 384 -5 356 -3 403
18 Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 0 0 0
19 Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 0 0
20 Odčitatelné položky od původ. a dodat. kapitálu (Tier 1+Tier2) 0 0 0
21 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 0 0

č.ř.
Údaje o kapitálových požadavcích 30.9.08 30.6.08 31.3.08
1 Kapitálové požadavky celkem
9 639
8 826
7 802
2 Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA k expozicím celkem 8 942 8 129 7 193
3 Kap. pož. při STA k expozicím vůči institucím
976 1 007 1 276
4 Kap. pož. při STA k podnikovým expozicím 6 001 5 378 4 566
5 Kap. pož. při STA k retailovým expozicím 712 660 597
6 Kap. pož. při STA k expozicím zajištěným nemovitostmi 435 444 401
7 Kap. pož. při STA k expozicím po splatnosti 39 39 1
8 Kap. pož. při STA k ostatním expozicím 779 601 352
9 Kap. pož. k operačnímu riziku celkem 697 697 609
10 Kap. pož. k operačnímu riziku při BIA 697 697 609

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích k 31.12.2007

  k 31.12.07
a) souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1) 35 366
b) souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2) 0
c) souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) 0
d) souhrnná výše všech odčitatelných položek -2 456
e) souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál 35 366

2. Údaje o kapitálových požadavcích v tis. Kč

  k 31.12.07
a) souhrnná hodnota výše kapitálových požadavků 7 217
b) výše kapitálových požadavků  
1. k úvěrovému riziku investičního portfolia 7 217
2. k úvěrovému riziku obchodního portfolia 0
3. k riziku angažovanosti obchodního portfolia 0
4. k obecnému úrokovému riziku 0
5. k obecnému akciovému riziku 0
6. k měnovému riziku 0
7. ke komoditnímu riziku 0
8. k rizikům stanoveným vlastním VaR modelem 0