Informační povinnost k 31.12.2008

(zveřejněno 29.4.2009)

1. Údaje o PD (Peněžní dům, spořitelní družstvo)
a) Peněžní dům, spořitelní družstvo
Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 64508889
právní forma: družstvo
b) datum zápisu do obchodního rejstříku: 18. března 1996
poslední změna v OR: beze změn
c) výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku 35 000 tis. Kč
d) výše splaceného základního kapitálu
- k 31.12.2008 44 203 tis. Kč
- k 30.09.2008 43 664 tis. Kč
- k 30.06.2008 44 989 tis. Kč
- k 31.03.2008 43 291 tis. Kč
e)Základní kapitál byl v období od 1.10.2008 do 31.12.2008 zvýšen o částku 539 tis. Kč.
Od 1.7.2008 je výše základního členského vkladu 100 Kč (do 30.6.2008 výše základního členského vkladu 1 200 Kč).
V období od 1.10.2008 do 31.12.2008 vzniklo 83 nových členství, počet členů k 31.12.2008: 1452.
f) organizační struktura
počet organizačních jednotek: 1
počet zaměstnanců: 8 (z toho 1 zaměstnankyně na mateřské dovolené)
1 zaměstnankyně na dohodu o pracovní činnosti
g) údaje o členech kontrolní komise, představenstva
představenstvo:
Jaroslav Šulc, Ing, CSc.
předseda představenstva, ve funkci od 01.10.2004
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Andrea Riedlová, Ing.
místopředsedkyně představenstva, ve funkci od 20.04.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miluše Taláková, Ing.
člen představenstva, ve funkci od 13.12.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

kontrolní komise:
Jiří Vyskočil, Ing.
předseda kontrolní komise, ve funkci od 01.04.2003
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miroslav Valenta, ml.
místopředseda kontrolní komise, ve funkci od 29.06.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob (dále jen "PO"):
PO, IČ, postavení v PO
SYNOT Leasing, a.s., 25546252, Předseda dozorční rady
SYNOT PLUS, a.s., 26739411, Předseda dozorční rady
Sportovní areál Širůch, a.s., 25546236, Člen dozorčí rady
SYNOT Česká Lípa, a.s., 27109577, Předseda dozorční rady
SYNOT GAME, a.s., 26230372, Předseda dozorční rady
Synot W, a.s., 25548832, Předseda dozorční rady
Synot Praha a.s., 26449404, Předseda dozorčí rady
GAN a.s., 60746602, Předseda dozorčí rady
SYNOT MORAVIA, a.s., 27735061 , Předseda dozorční rady
ST Solutions, a.s., 27938191, Předseda dozorční rady
Synot Holding, s.r.o., 25325809, Jednatel
SMALTOVNA TUPESY, družstvo - v likvidaci, 15530892, Předseda představenstva
Synot Holding, s.r.o., 25325809, Společník
Synot České Budějovice, a.s.,koncern, 27155081, Předseda dozorční rady
Synot Frýdek-Místek, a.s., 26838770, Předseda dozorční rady
Synot Jokers a.s., 63487632, Předseda dozorční rady
Synot Opava,a.s., 26898209, Předseda dozorční rady
Synot Ostrava a.s., 25590472, Předseda dozorční rady
SGS, a.s., 26251370, Předseda dozorční rady
Synot Real Estate, a.s., 26221276, Předseda dozorční rady
Synot Břeclav, a.s., 26932920, Předseda dozorčí rady
SYNOT PLZEŇ, a.s., 27062155, Předseda dozorčí rady
"Synot 99 a.s.", 26228441, Předseda dozorčí rady
Synot Brno,a.s., 26264625, Předseda dozorčí rady
Synot Auto a.s., 25536338, Předseda dozorčí rady
Synot - A a.s., 26222230, Předseda dozorčí rady
Synot Uherské Hradiště, a.s., 26910730, Předseda dozorčí rady
Synot 2000, a.s., 25560247, Předseda dozorčí rady
Synot Lotto,a.s., 26301091, Předseda dozorční rady
Synot Zlín,a.s. , 26932938, Předseda dozorčí rady
Smaltovna Tupesy, a.s., 25537113, Předseda dozorčí rady
Synot Gastro, s.r.o., 16361211, Jednatel
Synot Finance, a.s., 26247534, Předseda dozorční rady
Synot Tip, a.s. , 26493993, Předseda dozorční rady
Czech Capital Venture, s.r.o., 26214474, Jednatel
SYNOT LEADER, a.s., 26415186, Předseda dozorčí rady
DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., 25571559, Předseda dozorčí rady
Synot Group a.s., 26837170, Předseda dozorčí rady
Synot Queen a.s., 25878689, Předseda dozorčí rady
Synot Olomouc a.s., 60779080, Předseda dozorčí rady
Synot Invest a.s., 26880113, Předseda dozorčí rady

Jiří Křen, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 20.04.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
TRADIX UH,a.s., 25531450, Předseda představenstva
Dlažba, s.r.o., 49432028, Společník

Miroslav Maluš, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
SYNOT Leasing, a.s., 25546252, předseda představenstva
SYNOT W, a.s., 25548832, Člen dozorčí rady

Andrea Kuchařová, Mgr.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Zdeněk Vašátko, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
VELOSTEEL TRADING, a.s., 25501518, Člen dozorčí rady

Josef Jehlička
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Jarmila Havlová, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 17.12.2008
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO IČ postavení v PO
1. FC SLOVÁCKO, a.s. 25597493 Člen dozorčí rady

2. Údaje o členech s kvalifikovanou účastí
a) právnická osoba:
obchodní firma: SGS, a.s.
právní forma: akciová společnost
adresa sídla: Sokolovská 541, 181 00 Praha 8
podíl na hlasovacích právech: 11,31%

b) fyzická osoba: není fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

3. Údaje o činnosti PD
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- finanční leasing pro členy
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- otvírání akreditivů pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- pronájem bezpečnostních schránek členům
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik, vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů
e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon jinak
- poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy

b) přehled činností skutečně vykonávaných:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle §3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním

4. Údaje o finanční situaci PD k 31.12.2008

ROZVAHA podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 31.12.2008

PŘEHLED VÝNOSŮ, NÁKLADŮ, ZISKŮ A ZTRÁT podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 31.12.2008

Pohledávky z finančních činností (brutto) v členění na pohledávky za úvěrovými institucemi a za jinými osobami než úvěrovými institucemi v tis. Kč

  k 31.12.08 k 30.9.08 k 30.6.08 k 31.3.08
za úvěrovými institucemi 58 305
61 015
62 881
67 663
bez selhání*
58 305 61 015 62 881 67 663
se selháním* 0 0 0 0
za jinými osobami než úvěrovými institucemi 136 811 104 194 95 903 82 359
bez selhání*
134 038 102 873 94 881 81 198
se selháním* 2 773 1 321 1 022 1 161
celkem 195 116 165 209 158 784 150 022
bez selhání*
192 343 163 888 157 762 148 861
se selháním* 2 773 1 321 1 022 1 161

(*) podle § 194-198 Vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
pohledávky bez selhání = pohledávky, u nichž žádná ze splátek jistiny nebo příslušenství není po splatnosti déle než 90 dnů
nebo pohledávka byla v posledních 2 letech restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka
pohledávky se selháním = pohledávky, u nichž splátka jistiny nebo příslušenství je déle než 90 dnů po splatnosti
nebo pohledávka byla v posledních 6 měsících restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka

Pohledávky z finančních činností v členění na pohledávky bez selhání a se selháním v tis. Kč

  k 31.12.08 k 30.9.08 k 30.6.08 k 31.3.08
pohledávky bez selhání  
brutto

192 343

163 888

157 762

148 861

opravné položky 45 332 366 270
netto 192 298 163 556 157 396 148 591
pohledávky se selháním  
brutto
2 773 1 321 1 022 1 161
opravné položky 970 573 477 506
netto 1 803 748 545 655
celkem  
brutto
195 116 165 209 158 784 150 022
opravné položky 1 015 905 843 776
netto 194 101 164 304 157 941 149 246

Pohledávky z finančních činností v členění na pohledávky bez znehodnocení a se znehodnocením v tis. Kč

  k 31.12.08 k 30.9.08 k 30.6.08 k 31.3.08
pohledávky bez znehodnocení  
hodnota před znehodnocením

191 766

158 603

151 936

142 155

opravné položky 0 0 0 0
účetní hodnota 191 766 158 603 151 936 142 155
pohledávky se znehodnocením  
hodnota před znehodnocením
5 225 6 606 6 848 7 867
opravné položky 1 015 905 843 776
účetní hodnota 4 210 5 701 6 005 7 091
celkem  
hodnota před znehodnocením
196 991 165 209 158 784 150 022
opravné položky 1 015 905 843 776
účetní hodnota 195 976 164 304 157 941 149 246

Souhrnná výše pohledávek z finančních činností, u nichž byla během účetního období 2008 provedena restrukturalizace (brutto)

  k 31.12.08 k 30.9.08 k 30.6.08 k 31.3.08
hodnota v tis. Kč 190 208 220 243

Poměrové ukazatele (vychází se ze stavu 8 osob):

  k 31.12.08 k 30.9.08 k 30.6.08 k 31.3.08
1. Ukazatel kapitálové přiměřenosti 25,84%
32,65%
36,94%
41.84%
2. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0,06% -0,05% 0,32% 0.73%
3. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0,24% -0,20% 1,22% 2.70%
4. Aktiva na jednoho zaměstnance 25 556 tis. 22 173 tis. 20 663 tis. 19 293 tis.
5. Správní náklady na jednoho zaměstnance 778 tis. 726 tis. 655 tis. 561 tis.
6. Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance -12 tis. -10 tis. 60 tis. 132 tis.

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích
1. Údaje o kapitálu v tis. Kč

č.ř.
Údaje o kapitálu 31.12.08 30.9.08 30.6.08 31.3.08
1 Kapitál celkem
39 911
39 343
40 756
40 803
2 Původní kapitál (Tier 1) 39 911 39 343 40 756 40 803
3 Splacené členské vklady členů DZ 44 203 43 664 44 989 43 291
4 Rezervní fondy a nerozdělený zisk celkem 1 122 1 123 1 123 915
5 Povinné rezervní a rizikové fondy 412 412 412 204
6 Ostatní fondy z rozdělení zisku 0 0 0 0
7 Nerozdělený zisk z předchozího období 710 711 711 711
8 Zisk za účetní období po zdanění 0 0 0 0
9 Neuhrazená ztráta z předchozích období 0 0 0 0
10 Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 0 0 0 0
11 Zisk za běžné účetní období 0 0 0 0
12 Ztráta za běžné účetní období -96 -60 0 0
13 Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace 0 0 0 0
14 Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 0 0 0 0
15 Další odčitatelné položky z původního kapitálu celkem -5 318 -5 384 -5 356 -3 403
16 Goodwill 0 0 0 0
17 Nehmotný majetek jiný než goodwill -5 318 -5 384 -5 356 -3 403
18 Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 0 0 0 0
19 Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 0 0 0
20 Odčitatelné položky od původ. a dodat. kapitálu (Tier 1+Tier2) 0 0 0 0
21 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 0 0 0

č.ř.
Údaje o kapitálových požadavcích 31.12.08 30.9.08 30.6.08 31.3.08
1 Kapitálové požadavky celkem
12 355 9 639
8 826
7 802
2 Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA k expozicím celkem 11 658 8 942 8 129 7 193
3 Kap. pož. při STA k expozicím vůči institucím
933 976 1 007 1 276
4 Kap. pož. při STA k podnikovým expozicím 8 303 6 001 5 378 4 566
5 Kap. pož. při STA k retailovým expozicím 714 712 660 597
6 Kap. pož. při STA k expozicím zajištěným nemovitostmi 500 435 444 401
7 Kap. pož. při STA k expozicím po splatnosti 143 39 39 1
8 Kap. pož. při STA k ostatním expozicím 1 065 779 601 352
9 Kap. pož. k operačnímu riziku celkem 697 697 697 609
10 Kap. pož. k operačnímu riziku při BIA 697 697 697 609