Informační povinnost k 30.9.2009

(zveřejněno 10.11.2009)

1. Údaje o PD (Peněžní dům, spořitelní družstvo)
a) Peněžní dům, spořitelní družstvo
Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 64508889
právní forma: družstvo
b) datum zápisu do obchodního rejstříku: 18. března 1996
poslední změna v OR: beze změn
c) výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku 35 000 tis. Kč
d) výše splaceného základnío kapitálu
- k 30.09.2009 79 966 tis. Kč
- k 30.06.2009 80 010 tis. Kč
- k 31.03.2009 76 687 tis. Kč
- k 31.12.2008 44 203 tis. Kč

e) údaje o změně výše základního kapitálu
Základní kapitál byl v období od 1.7.2009 do 30.9.2009 snížen o částku 44 tis. Kč (další členské vklady byly v období od 1.7.2009 do 30.9.2009 sníženy o 51 tis. Kč). V období od 1.7.2009 do 30.9.2009 vzniklo 78 nových členství, počet členů k 30.9.2009: 1744.
f) organizační struktura
počet organizačních jednotek: 1
počet zaměstnanců: 10 (z toho 1 zaměstnankyně na rodičovské dovolené, 1 zaměstnankyně na mateřské dovolené)
1 zaměstnankyně na dohodu o pracovní činnosti
g) údaje o členech kontrolní komise, představenstva
představenstvo:
Jaroslav Šulc, Ing, CSc.
předseda představenstva, ve funkci od 01.10.2004
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Andrea Riedlová, Ing.
místopředsedkyně představenstva, ve funkci od 20.04.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miluše Taláková, Ing.
člen představenstva, ve funkci od 13.12.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

kontrolní komise:
Jiří Vyskočil, Ing.
předseda kontrolní komise, ve funkci od 01.04.2003
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miroslav Valenta, ml.
místopředseda kontrolní komise, ve funkci od 29.06.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob (dále jen "PO"):
PO, IČ, postavení v PO
SYNOT Leasing, a.s., 25546252, Předseda dozorční rady
SYNOT PLUS, a.s., 26739411, Předseda dozorční rady
Sportovní areál Širůch, a.s., 25546236, Člen dozorčí rady
SYNOT Česká Lípa, a.s., 27109577, Předseda dozorční rady
SYNOT GAME, a.s., 26230372, Předseda dozorční rady
Synot W, a.s., 25548832, Předseda dozorční rady
Synot Praha a.s., 26449404, Předseda dozorčí rady
GAN a.s., 60746602, Předseda dozorčí rady
SYNOT MORAVIA, a.s., 27735061 , Předseda dozorční rady
ST Solutions, a.s., 27938191, Předseda dozorční rady
Synot Holding, s.r.o., 25325809, Jednatel
SMALTOVNA TUPESY, družstvo - v likvidaci, 15530892, Předseda představenstva
Synot České Budějovice, a.s.,koncern, 27155081, Předseda dozorční rady
Synot Frýdek-Místek, a.s., 26838770, Předseda dozorční rady
Synot Jokers a.s., 63487632, Předseda dozorční rady
Synot Opava,a.s., 26898209, Předseda dozorční rady
Synot Ostrava a.s., 25590472, Předseda dozorční rady
SGS, a.s., 26251370, Předseda dozorční rady
Synot Real Estate, a.s., 26221276, Předseda dozorční rady
Synot Břeclav, a.s., 26932920, Předseda dozorčí rady
SYNOT PLZEŇ, a.s., 27062155, Předseda dozorčí rady
"Synot 99 a.s.", 26228441, Předseda dozorčí rady
Synot Brno,a.s., 26264625, Předseda dozorčí rady
Synot Auto a.s., 25536338, Předseda dozorčí rady
Synot - A a.s., 26222230, Předseda dozorčí rady
Synot Uherské Hradiště, a.s., 26910730, Předseda dozorčí rady
Synot 2000, a.s., 25560247, Předseda dozorčí rady
Synot Zlín,a.s. , 26932938, Předseda dozorčí rady
Smaltovna Tupesy, a.s., 25537113, Předseda dozorčí rady
Synot Finance, a.s., 26247534, Předseda dozorční rady
Synot Tip, a.s. , 26301091, Předseda dozorční rady
Czech Capital Venture, s.r.o., 26214474, Jednatel
SYNOT LEADER, a.s., 26415186, Předseda dozorčí rady
DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., 25571559, Předseda dozorčí rady
Synot Group a.s., 26837170, Předseda dozorčí rady
Synot Queen a.s., 25878689, Předseda dozorčí rady
Synot Olomouc a.s., 60779080, Předseda dozorčí rady
Synot Invest a.s., 26880113, Předseda dozorčí rady
Sázková kancelář, a.s. 26493993 Předseda dozorčí rady

Jiří Křen, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 20.04.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
TRADIX UH,a.s., 25531450, Předseda představenstva
Dlažba, s.r.o., 49432028, Společník

Miroslav Maluš, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
Helvet Reality s.r.o., 27759105, Jednatel
Helvet Reality s.r.o., 27759105, Společník

Andrea Kuchařová, Mgr.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Zdeněk Vašátko, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
VELOSTEEL TRADING, a.s., 25501518, Člen dozorčí rady

Josef Jehlička
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Alena Lečbychová, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 25.6.2009
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

2. Údaje o členech s kvalifikovanou účastí
a) právnická osoba:
obchodní firma: GMT Europe, a.s.
právní forma: akciová společnost
adresa sídla: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9
podíl na hlasovacích právech: 20,00%

b) fyzická osoba: není fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

3. Údaje o činnosti PD
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- finanční leasing pro členy
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- otvírání akreditivů pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- pronájem bezpečnostních schránek členům
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik, vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů
e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon jinak
- poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy

b) přehled činností skutečně vykonávaných:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle §3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním

4. Údaje o finanční situaci PD k 30.9.2009

ROZVAHA podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 30.9.2009

PŘEHLED VÝNOSŮ, NÁKLADŮ, ZISKŮ A ZTRÁT podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 30.9.2009

Pohledávky z finančních činností (brutto) v členění na pohledávky za úvěrovými institucemi a za jinými osobami než úvěrovými institucemi v tis. Kč

  k 30.9.09 k 30.6.09 k 31.3.09 k 31.12.08
za úvěrovými institucemi 84 905
72 517
105 649
58 305
bez selhání*
84 905 72 517 105 649 58 305
se selháním* 0 0 0 0
za jinými osobami než úvěrovými institucemi 215 795 193 643 151 393 136 811
bez selhání*
211 073 189 985 148 338 134 038
se selháním* 4 722 3 658 3 055 2 773
celkem 300 700 266 160 257 042 195 116
bez selhání*
295 978 262 502 253 987 192 343
se selháním* 4 722 3 658 3 055 2 773

(*) podle § 194-198 Vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
pohledávky bez selhání = pohledávky, u nichž žádná ze splátek jistiny nebo příslušenství není po splatnosti déle než 90 dnů
nebo pohledávka byla v posledních 2 letech restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka
pohledávky se selháním = pohledávky, u nichž splátka jistiny nebo příslušenství je déle než 90 dnů po splatnosti
nebo pohledávka byla v posledních 6 měsících restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka

Pohledávky z finančních činností v členění na pohledávky bez selhání a se selháním v tis. Kč

  k 30.9.09 k 30.6.09 k 31.3.09 k 31.12.08
pohledávky bez selhání  
brutto

295 978

262 502

253 987

192 343

opravné položky 22 26 31 45
netto 295 956 262 476 253 956 192 298
pohledávky se selháním  
brutto
4 722 3 658 3 055 2 773
opravné položky 3238 1 801 1522 970
netto 1 484 1 857 1 533 1 803
celkem  
brutto
300 700 266 160 257 042 195 116
opravné položky 3 260 1 827 1 553 1 015
netto 297 440 264 333 255 489 194 101

Pozn.: pohledávky v členění na pohledávky bez selhání a pohledávky se selháním se sledují bez pohledávek za ČNB.

Pohledávky z finančních činností v členění na pohledávky bez znehodnocení a se znehodnocením v tis. Kč

  k 30.9.09 k 30.6.09 k 31.3.09 k 31.12.08
pohledávky bez znehodnocení  
hodnota před znehodnocením

296 749

261 903

256 789

191 766

opravné položky 0 0 0 0
účetní hodnota 296 749 261 903 256 789 191 766
pohledávky se znehodnocením  
hodnota před znehodnocením
6 986 5 811 5 075 5 225
opravné položky 3 260 1 827 1 553 1 015
účetní hodnota 3 726 3 984 3 522 4 210
celkem  
hodnota před znehodnocením
303 735 267 714 261 864 196 991
opravné položky 3 260 1 827 1 553 1 015
účetní hodnota 300 475 265 887 260 311 195 976

Pozn.: pohledávky v členění na pohledávky bez znehodnocení a pohledávky se znehodnocením se sledují včetně pohledávek za ČNB.

Souhrnná výše pohledávek z finančních činností, u nichž byla během účetního období 2009 (2008) provedena restrukturalizace (brutto)

  k 30.9.09 k 30.6.09 k 31.3.09 k 31.12.08
hodnota v tis. Kč 217 227 231 190

Poměrové ukazatele

 

k 30.9.09 k 30.6.09 k 31.3.09 k 31.12.08
vychází se ze stavu 10 osob
9 osob
9 osob 8 osob
1. Ukazatel kapitálové přiměřenosti 31,00% 35,55% 39,87%
25,84%
2. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0,09% 0,22% -0,87% -0,06%
3. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0,35% 0,92% -4,04% -0,24%
4. Aktiva na jednoho zaměstnance 30 965 tis. 30 551 tis. 29 904 tis. 25 556 tis.
5. Správní náklady na jednoho zaměstnance 738 tis. 802 tis. 784 tis. 778 tis.
6. Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance -22 tis. 60 tis. -214 tis. -12 tis.

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích
1. Údaje o kapitálu v tis. Kč

č.ř.
Údaje o kapitálu 30.9.09 30.6.09 31.3.09 31.12.08
1 Kapitál celkem
75 006
75 316
71 537
39 911
2 Původní kapitál (Tier 1) 75 006 75 316 71 537 39 911
3 Splacené členské vklady členů DZ 79 965 80 010 76 687 44 203
4 Rezervní fondy a nerozdělený zisk celkem 1 020 1 020 1 027 1 122
5 Povinné rezervní a rizikové fondy 412 412 412 412
6 Ostatní fondy z rozdělení zisku 0 0 0 0
7 Nerozdělený zisk z předchozího období 608 608 711 710
8 Zisk za účetní období po zdanění 0 0 0 0
9 Neuhrazená ztráta z předchozích období 0 0 -96 0
10 Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 0 0 0 0
11 Zisk za běžné účetní období 0 0 0 0
12 Ztráta za běžné účetní období -168 0 -481 -96
13 Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace 0 0 0 0
14 Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 0 0 0 0
15 Další odčitatelné položky z původního kapitálu celkem -5 811
-5 714 -5 696 -5 318
16 Goodwill 0 0 0 0
17 Nehmotný majetek jiný než goodwill -5 811 -5 714 -5 696 -5 318
18 Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 0 0 0 0
19 Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 0 0 0
20 Podřízený dluh A
0 0 0 0
21 Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů 0 0 0 0
22 Uhrazovací povinnost členů DZ 0 0 0 0
23 Odčitatelné položky od původ. a dodat. kapitálu (Tier 1+Tier2) 0 0 0 0
24 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 0 0 0

č.ř.
Údaje o kapitálových požadavcích 30.9.09 30.6.09 31.3.09 31.12.08
1 Kapitálové požadavky celkem
19 355
16 948

14 354

12 355
2 Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA k expozicím celkem 18 550 16 143 13 657 11 658
3 Kap. pož. při STA k expozicím vůči centr. vládám a bankám 0 0 0 0
4 Kap. pož. při STA k expozicím vůči institucím
1 359 1 161 1 690 933
5 Kap. pož. při STA k podnikovým expozicím 14 298 12 810 9 492 8 303
6 Kap. pož. při STA k retailovým expozicím 2 112 1 404 787 714
7 Kap. pož. při STA k expozicím zajištěným nemovitostmi 486 458 463 500
8 Kap. pož. při STA k expozicím po splatnosti 119 149 116 143
9 Kap. pož. při STA k ostatním expozicím 176 161 1 109 1 065
10 Kap. pož. k operačnímu riziku celkem 805 805 697 697
11 Kap. pož. k operačnímu riziku při BIA 805 805 697 697