Informační povinnost k 31.3.2010

(zveřejněno 12.5.2010)

Údaje dle přílohy č. 24 k vyhlášce č. 123/2007 Sb. k 31.3.2010

1. Údaje o povinné osobě
a) Peněžní dům, spořitelní družstvo
Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště
IČ 64508889
právní forma: družstvo
b) datum zápisu do obchodního rejstříku: 18. března 1996
poslední změna v OR: beze změn
c) výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku 35 000 tis. Kč
d) výše splaceného základnío kapitálu
- k 31.3.2010 80 159 tis. Kč
- k 31.12.2009 80 305 tis. Kč
- k 30.9.2009 79 966 tis. Kč
- k 30.6.2009 80 010 tis. Kč

e) údaje o změně výše základního kapitálu
Základní kapitál byl v období od 1.1.2010 do 31.3.2010 snížen o částku 146 tis. Kč
(další členské vklady byly v období od 1.1.2010 do 31.3.2010 sníženy o 154 tis. Kč).
V období od 1.1.2010 do 31.3.2010 vzniklo 86 nových členství, počet členů k 31.3.2010: 1902.
f) organizační struktura
počet organizačních jednotek: 1
12 (z toho 1 zaměstnankyně na rodičovské dovolené,
1 zaměstnankyně na mateřské dovolené)
1 zaměstnankyně na dohodu o pracovní činnosti
g) údaje o členech kontrolní komise, představenstva
představenstvo:
Jaroslav Šulc, Ing, CSc.
předseda představenstva, ve funkci od 01.10.2004
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Andrea Riedlová, Ing.
místopředsedkyně představenstva, ve funkci od 20.04.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miluše Taláková, Ing.
člen představenstva, ve funkci od 13.12.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

kontrolní komise:
Jiří Vyskočil, Ing.
předseda kontrolní komise, ve funkci od 01.04.2003
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob nemá

Miroslav Valenta, ml.
místopředseda kontrolní komise, ve funkci od 29.06.2006
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob (dále jen "PO"):
PO, IČ, postavení v PO
SYNOT Leasing, a.s., 25546252, Předseda dozorčí rady
SYNOT PLUS, a.s., 26739411, Předseda dozorčí rady
Sportovní areál Širůch, a.s., 25546236, Člen dozorčí rady
SYNOT Česká Lípa, a.s., 27109577, Předseda dozorčí rady
SYNOT GAME, a.s., 26230372, Předseda dozorčí rady
Synot W, a.s., 25548832, Předseda dozorčí rady
Synot Praha a.s., 26449404, Předseda dozorčí rady
GAN a.s., 60746602, Předseda dozorčí rady
SYNOT MORAVIA, a.s., 27735061 , Předseda dozorčí rady
ST Solutions, a.s., 27938191, Předseda dozorčí rady
Synot Holding, s.r.o., 25325809, Jednatel
SMALTOVNA TUPESY, družstvo - v likvidaci, 15530892, Předseda představenstva
Synot České Budějovice, a.s.,koncern, 27155081, Předseda dozorčí rady
Synot Frýdek-Místek, a.s., 26838770, Předseda dozorčí rady
Synot Jokers a.s., 63487632, Předseda dozorčí rady
Synot Opava,a.s., 26898209, Předseda dozorčí rady
Synot Ostrava a.s., 25590472, Předseda dozorčí rady
SGS, a.s., 26251370, Předseda dozorčí rady
Synot Real Estate, a.s., 26221276, Předseda dozorčí rady
Synot Břeclav, a.s., 26932920, Předseda dozorčí rady
SYNOT PLZEŇ, a.s., 27062155, Předseda dozorčí rady
"Synot 99 a.s.", 26228441, Předseda dozorčí rady
Synot Brno,a.s., 26264625, Předseda dozorčí rady
Synot Auto a.s., 25536338, Předseda dozorčí rady
Synot - A a.s., 26222230, Předseda dozorčí rady
Synot Uherské Hradiště, a.s., 26910730, Předseda dozorčí rady
Synot 2000, a.s., 25560247, Předseda dozorčí rady
Synot Zlín,a.s. , 26932938, Předseda dozorčí rady
Smaltovna Tupesy, a.s., 25537113, Předseda dozorčí rady
Synot Finance, a.s., 26247534, Předseda dozorčí rady
Synot Tip, a.s. , 26301091, Předseda dozorčí rady
Czech Capital Venture, s.r.o., 26214474, Jednatel
SYNOT LEADER, a.s., 26415186, Předseda dozorčí rady
DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., 25571559, Předseda dozorčí rady
Synot Group a.s., 26837170, Předseda dozorčí rady
Synot Queen a.s., 25878689, Předseda dozorčí rady
Synot Olomouc a.s., 60779080, Předseda dozorčí rady
Synot Invest a.s., 26880113, Předseda dozorčí rady
Sázková kancelář, a.s. 26493993 Předseda dozorčí rady

Milan Vaďura
člen kontrolní komise, ve funkci od 16.12.2009
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
PaPP, spol. s r.o., 207608, Jednatel
PaPP, spol. s r.o., 207608, Společník

Kateřina Čapková, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 16.12.2009
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
EKOSPAR s.r.o., 60697750, Prokura
PETR´S WOOD s.r.o., 28334108, Společník
PETR´S WOOD s.r.o., 28334108, Prokura

Andrea Kuchařová, Mgr.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Zdeněk Vašátko, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob:
PO, IČ, postavení v PO
VELOSTEEL TRADING, a.s., 25501518, Člen dozorčí rady

Josef Jehlička
člen kontrolní komise, ve funkci od 19.11.2007
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: SŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Alena Lečbychová, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 25.6.2009
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

Vladimír Mikláš, Ing.
člen kontrolní komise, ve funkci od 16.12.2009
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání, praxe v oboru
členství v orgánech jiných právnických osob: nemá

2. Údaje o členech s kvalifikovanou účastí
a) právnická osoba:
obchodní firma: GMT Europe, a.s.
právní forma: akciová společnost
adresa sídla: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9
podíl na hlasovacích právech: 19,96%

b) fyzická osoba: není fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

3. Údaje o činnosti PD
a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- finanční leasing pro členy
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- otvírání akreditivů pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- pronájem bezpečnostních schránek členům
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik, vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů
e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon jinak
- poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy

b) přehled činností skutečně vykonávaných:
- přijímání vkladů od členů
- poskytování úvěrů členům
- platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy
- obstarávání inkasa pro členy
- výlučně za účelem zajištění povolených činností podle §3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů:
a) ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank
b) přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank
c) nabývání majetku a dispozice s ním

4. Údaje o finanční situaci PD k 31.3.2010

ROZVAHA podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 31.3.2010

PŘEHLED VÝNOSŮ, NÁKLADŮ, ZISKŮ A ZTRÁT podle Opatření č. 3 ze dne 25. června 2007 O předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance ke dni 31.3.2010

Pohledávky z finančních činností (brutto) v členění na pohledávky za úvěrovými institucemi a za jinými osobami než úvěrovými institucemi v tis. Kč

  k 31.3.10 k 31.12.09 k 30.9.09 k 30.6.09
za úvěrovými institucemi 206 874
139 264
84 905
72 517
bez selhání*
206 874 139 264 84 905 72 517
se selháním* 0 0 0 0
za jinými osobami než úvěrovými institucemi 224 567 215 804 215 795 193 643
bez selhání*
220 560 212 150 211 073 189 985
se selháním* 4 007 3 654 4 722 3 658
celkem 431 441 355 068 300 700 266 160
bez selhání*
427 434 351 414 295 978 262 502
se selháním* 4 007 3 654 4 722 3 658

(*) podle § 194-198 Vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
pohledávky bez selhání = pohledávky, u nichž žádná ze splátek jistiny nebo příslušenství není po splatnosti déle než 90 dnů
nebo pohledávka byla v posledních 2 letech restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka
pohledávky se selháním = pohledávky, u nichž splátka jistiny nebo příslušenství je déle než 90 dnů po splatnosti
nebo pohledávka byla v posledních 6 měsících restrukturalizována z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka
Pohledávky za úvěrovými institucemi jsou uváděny bez pohledávek za ČNB.

Pohledávky z finančních činností v členění na pohledávky bez selhání a se selháním v tis. Kč

  k 31.3.10 k 31.12.09 k 30.9.09 k 30.6.09
pohledávky bez selhání  
brutto

427 434

351 414

295 978

262 502

opravné položky 103 110 22 26
netto 427 331 351 304 295 956 262 476
pohledávky se selháním  
brutto
4 007 3 654 4 722 3 658
opravné položky 3 069 3 054 3238 1 801
netto 938 600 1 484 1 857
celkem  
brutto
431 441 355 068 300 700 266 160
opravné položky 3 172 3 164 3 260 1 827
netto 428 269 351 904 297 440 264 333

Pozn.: pohledávky v členění na pohledávky bez selhání a pohledávky se selháním se sledují bez pohledávek za ČNB.

Pohledávky z finančních činností v členění na pohledávky bez znehodnocení a se znehodnocením v tis. Kč

  k 31.3.10 k 31.12.09 k 30.9.09 k 30.6.09
pohledávky bez znehodnocení  
hodnota před znehodnocením

428 732

350 233

296 749

261 903

opravné položky 0 0 0 0
účetní hodnota 428 732 350 233 296 749 261 903
pohledávky se znehodnocením  
hodnota před znehodnocením
6 160 5 649 6 986 5 811
opravné položky 3 172 3 164 3 260 1 827
účetní hodnota 2 988 2 485 3 726 3 984
celkem  
hodnota před znehodnocením
434 892 355 882 303 735 267 714
opravné položky 3 172 3 164 3 260 1 827
účetní hodnota 431 720 352 718 300 475 265 887

Pozn.: pohledávky v členění na pohledávky bez znehodnocení a pohledávky se znehodnocením se sledují včetně pohledávek za ČNB.

Souhrnná výše pohledávek z finančních činností, u nichž byla během účetního období 2010 (2009) provedena restrukturalizace (brutto)

  k 31.3.10 k 31.12.09 k 30.9.09 k 30.6.09
hodnota v tis. Kč 570 236 217 227

Poměrové ukazatele

 

k 31.3.10 k 31.12.09 k 30.9.09 k 30.6.09
vychází se ze stavu 12 osob
11 osob
10 osob
9 osob
1. Ukazatel kapitálové přiměřenosti 28,55% 30,43%
31,00% 35,55%
2. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 0,91% 0,18% -0,09% 0,22%
3. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 4,98% 0,75% -0,35% 0,92%
4. Aktiva na jednoho zaměstnance 36 660 tis. 32 887 tis. 30 965 tis. 30 551 tis.
5. Správní náklady na jednoho zaměstnance 687 tis. 755 tis. 738 tis. 802 tis.
6. Zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance 313 tis. 45 tis. -22 tis. 60 tis.

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích
1. Údaje o kapitálu v tis. Kč

č.ř.
Údaje o kapitálu 31.3.10 31.12.09 30.9.09 30.6.09
1 Kapitál celkem
75 337
75 499 75 006
75 316
2 Původní kapitál (Tier 1) 75 337 75 499 75 006 75 316
3 Splacené členské vklady členů DZ 80 159 80 305 79 965 80 010
4 Rezervní fondy a nerozdělený zisk celkem 1 020 1 020 1 020 1 020
5 Povinné rezervní a rizikové fondy 412 412 412 412
6 Ostatní fondy z rozdělení zisku 0 0 0 0
7 Nerozdělený zisk z předchozího období 608 608 608 608
8 Zisk za účetní období po zdanění 0 0 0 0
9 Neuhrazená ztráta z předchozích období 0 0 0 0
10 Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 0 0 0 0
11 Zisk za běžné účetní období 0 0 0 0
12 Ztráta za běžné účetní období 0 0 -168 0
13 Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace 0 0 0 0
14 Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 0 0 0 0
15 Další odčitatelné položky z původního kapitálu celkem -5 842
-5 826
-5 811
-5 714
16 Goodwill 0 0 0 0
17 Nehmotný majetek jiný než goodwill -5 842 -5 826 -5 811 -5 714
18 Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 0 0 0 0
19 Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 0 0 0
20 Podřízený dluh A
0 0 0 0
21 Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů 0 0 0 0
22 Uhrazovací povinnost členů DZ 0 0 0 0
23 Odčitatelné položky od původ. a dodat. kapitálu (Tier 1+Tier2) 0 0 0 0
24 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 0 0 0

č.ř.
Údaje o kapitálových požadavcích 31.3.10 31.12.09 30.9.09 30.6.09
1 Kapitálové požadavky celkem
21 108
19 849
19 355
16 948
2 Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA k expozicím celkem 20 303 19 044 18 550 16 143
3 Kap. pož. při STA k expozicím vůči centr. vládám a bankám 0 0 0 0
4 Kap. pož. při STA k expozicím vůči institucím
3 310 2 228 1 359 1 161
5 Kap. pož. při STA k podnikovým expozicím 15 122 14 348 14 298 12 810
6 Kap. pož. při STA k retailovým expozicím 1 086 1 795 2 112 1 404
7 Kap. pož. při STA k expozicím zajištěným nemovitostmi 572 488 486 458
8 Kap. pož. při STA k expozicím po splatnosti 75 48 119 149
9 Kap. pož. při STA k ostatním expozicím 138 137 176 161
10 Kap. pož. k operačnímu riziku celkem 805 805 805 805
11 Kap. pož. k operačnímu riziku při BIA 805 805 805 805