ÚVĚROVÁ ČINNOST V ROCE 2005

Úvěry poskytnuté v roce 2005 leden - prosinec

Úvěry v tis. Kč 01/2005 02/2005 03/2005 04/2005 05/2005 06/2005
Obecné celkem 3 020 5 210 6 260 3 129 1 025 6 385
Domácnost-vybavení 60 270 140 300 295 -
Nemovitost-pořízení, oprava 40 250 150 2 269 90 -
Podnikání 2 900 4 650 5 900 350 580 6 310
Dopravní prostředky - - 50 210 60 75
Rychlo úvěr 20 40 20 - - -
Jiné - bez uvedení účelu 600 - 400 179 164 90
CELKEM 3 620 5 210 6 660 3 308 1 189 6 475
 
Úvěry v tis. Kč 07/2005 08/2005 09/2005 10/2005 11/2005 12/2005 Celkem
Obecné celkem 2 328 540 3 010 541 4 110 2 102 37 660
Domácnost-vybavení 600 - - - 200 200 2 065
Nemovitost-pořízení, oprava 1 350 100 40 541 60 432 5 322
Podnikání 178 - 2 970 - 3 600  1 450 28 888
Dopravní prostředky 200 440 - - 250 - 1 285
Rychlo úvěr - - - - - 20 100
Jiné - bez uvedení účelu 230 25 100 - -  870 2 658
CELKEM 2 558 565 3 110 541 4 110 2 972 40 318

 

Přehled ohrožených úvěrů v roce 2005 leden - prosinec

Členění úvěrů v Kč 01/2005 02/2005 03/2005 04/2005 05/2005 06/2005
Ohrožené úvěry, z toho: 6 315 140 3 959 090 3 989 315 3 821 247 3 816 688 3 766 641
- Ztrátové úvěry 3 625 220 3 504 818 3 501 015 3 496 133 3 491 529 3 532 804
- Pochybné úvěry 2 473 119 237 472 367 728 302 708 235 394 22 406
- Nestandardní úvěry 216 801 216 801 120 572 22 406 89 765 211 431
Sledované úvěry 625 836 235 171 171 885 1 328 752 313 001 484 427
Standardní úvěry 24 065 217 28 423 791 34 286 829 35 863 695 37 261 152 41 885 894
CELKEM ÚVĚRY 31 006 193 32 618 052 38 448 028 41 013 694 41 390 841 46 136 962
 
Členění úvěrů v Kč 07/2005 08/2005 09/2005 10/2005 11/2005 12/2005
Ohrožené úvěry, z toho: 3 898 894 3 789 349 3 839 950 3 849 860 3 808 853 243 510
- Ztrátové úvěry 3 532 804 3 532 804 3 532 804 3 444 917 3 444 917 0
- Pochybné úvěry 166 478 211 431 211 431 228 617 228 617 218 702
- Nestandardní úvěry 199 612 45 114 95 715 176 327 135 319 24 808
Sledované úvěry 326 876 143 127 1 423 886 1 493 482 892 045 765 842
Standardní úvěry 42 999 231 42 546 921 41 841 285 41 170 822 44 725 483 46 760 683
CELKEM ÚVĚRY 47 225 001 46 479 397 47 105 121 46 514 164 49 426 381 47 770 034


Podíl ohrožených úvěrů ze všech úvěrů

- 01/2005 02/2005 03/2005 04/2005 05/2005 06/2005
Ohrožené úvěry celkem v Kč 6 315 140 3 959 090 4 161 200 3 821 247 3 816 688 3 766 641
Ohrožené úvěry/úvěry celkem 20,37% 12,14% 10,38% 9,32% 9,22% 8,16%
 
- 07/2005 08/2005 09/2005 10/2005 11/2005 12/2005
Ohrožené úvěry celkem v Kč 3 898 894 3 789 349 3 839 950 3 849 860 3 808 853 243 510
Ohrožené úvěry/úvěry celkem 8,26% 8,15% 8,15% 8,28% 7,71% 0,51%

Graf

Standardní úvěry - úvěry splácené ve lhůtě splatnosti
Sledované, ohrožené úvěry - jistina úvěrů (splatná i čekající) evidovaná po lhůtě splatnosti podle skutečnosti

Copyright (C)2002-2006 Peněžní dům, spořitelní družstvo, všechna práva vyhrazena,
Design, tvorba PC STUDIO, www.pcstudio.cz