ÚVĚROVÁ ČINNOST V ROCE 2006

Úvěry poskytnuté v roce 2006 leden - prosinec

Úvěry v tis. Kč 01/2006 02/2006 03/2006 04/2006 05/2006 06/2006
Obecné celkem 450 120 200 1 630 3 550 320
Domácnost-vybavení 150 - -

150

250 100
Nemovitost-pořízení, oprava 280 100 - 1 420 3 250 -
Podnikání - - 200 - - 200
Dopravní prostředky - - - - - -
Rychlo úvěr 20 20 - 60 50 20
Jiné - bez uvedení účelu 100 1 100 - - - 400
CELKEM 550 1 220 200 1 630 3 550 720
 
Úvěry v tis. Kč 07/2006 08/2006 09/2006 10/2006 11/2006 12/2006 Celkem
Obecné celkem 5 540 1 490 80

1 871

9 310

410

24 971
Domácnost-vybavení - - - - - - 650
Nemovitost-pořízení, oprava - - 80 950 250 30 6 360
Podnikání 5 390 1 490 - 800 8 600 260 16 940
Dopravní prostředky 110 - - 90 460 100 760
Rychlo úvěr 40 - - 31 - 20 261
Jiné - bez uvedení účelu - 400 50 300 1 590 - 3 940
CELKEM 5 540 1 890 130 2 171 10 900 410 28 911Přehled ohrožených úvěrů v roce 2006 leden - prosinec

Členění úvěrů v Kč 01/2006 02/2006 03/2006 04/2006 05/2006 06/2006
Ohrožené úvěry, z toho: 857 008 809 864 487 473 451 650 413 498 394 736
- Ztrátové úvěry 39 432 39 432 39 432 84 546 45 114 45 114
- Pochybné úvěry 178 335 177 655 199 193 315 641 112 638 136 126
- Nestandardní úvěry 639 242 592 777 248 849 51 464 255 746 213 496
Sledované úvěry 323 876 345 981 891 804 435 793 112 234 950 087
Standardní úvěry 45 667 210 45 863 238 44 964 607 46 128 591 46 900 366 45 904 097
CELKEM ÚVĚRY 46 848 094 47 019 083 46 343 884 47 016 035 47 426 099 47 248 920
 
Členění úvěrů v Kč 07/2006 08/2006 09/2006 10/2006 11/2006 12/2006
Ohrožené úvěry, z toho: 672 021 860 842 895 939 3 122 537 3 148 830 3 096 703
- Ztrátové úvěry 45 114 45 114 45 114 45 114 106 799 106 799
- Pochybné úvěry 112 315 178 340 260 544 276 929 211 990 199 341
- Nestandardní úvěry 514 592 637 389 590 281 2 800 494 2 830 041 2 790 562
Sledované úvěry 3 498 824 4 879 258 4 986 183 2 852 370 2 065 661 1 909 252
Standardní úvěry 47 804 711 47 283 212 46 377 465 47 256 496 57 192 285 55 840 377
CELKEM ÚVĚRY 51 975 556 53 023 313 52 259 587 53 231 403 62 406 777 60 846 331

Podíl ohrožených úvěrů ze všech úvěrů


- 01/2006 02/2006 03/2006 04/2006 05/2006 06/2006
Ohrožené úvěry celkem v Kč 857 008 809 864 487 473 451 650 413 498 394 736
Ohrožené úvěry/úvěry celkem 1,83% 1,72% 1,05% 0,96% 0,87% 0,84%
 
- 07/2006 08/2006 09/2006 10/2006 11/2006 12/2006
Ohrožené úvěry celkem v Kč 672 021 860 842 895 939 3 122 537

3 148 830

3 096 703
Ohrožené úvěry/úvěry celkem 1,29% 1,62% 1,71% 5,87% 5,05% 5,09%

Graf


Standardní úvěry
- úvěry splácené ve lhůtě splatnosti
Sledované, ohrožené úvěry - jistina úvěrů (splatná i čekající) evidovaná po lhůtě splatnosti podle skutečnosti

Copyright ©2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo, všechna práva vyhrazena. Design PC STUDIO