ÚVĚROVÁ ČINNOST V ROCE 2007

Úvěry poskytnuté v roce 2007 leden - prosinec

 
Úvěry v tis. Kč 01/2007 02/2007 03/2007 04/2007 05/2007 06/2007
Obecné celkem 1 610 3 580 875 3 450 50 2 790
Podnikání - 3 500 - 3 000 - -
Konsolidace závazků 1 400 - - 100 - 2 200
Domácnost-vybavení 210 - 530 20 30 220
Nemovitost-pořízení, oprava

-

- 300 270 20 350
Dopravní prostředky - - - 40 - -
Rychlo úvěr - 80 45 20 - 20
Jiné - bez uvedení účelu - - 80 - - 100
CELKEM 1 610 3 580 955 3 450 50 2 890

 
Úvěry v tis. Kč 07/2007 08/2007 09/2007 10/2007 11/2007 12/2007 Celkem
Obecné celkem z toho: 5 470

1 050

927

8 043

107

9 287

37 239
Podnikání 5 450 160 927 7 583 - 8 545 29 165
Konsolidace závazků - 850 - - - - 4 550
Domácnost-vybavení - - - - 50 199 1 259
Nemovitost-pořízení, oprava

-

- - 200 - 350 1 490
Dopravní prostředky - - - 220 - 140 400
Rychlo úvěr 20 40 - 40 57 53 375
Jiné - bez uvedení účelu 100 290 - - - - 570
CELKEM 5 570 1 340 927 8 043 107 9 287 37 809Přehled ohrožených úvěrů v roce 2007 leden - prosinec


Členění úvěrů v Kč 01/2007 02/2007 03/2007 04/2007 05/2007 06/2007
Ohrožené úvěry, z toho: 3 185 227 3 161 718 2 951 576 2 862 721 2 768 039 2 737 990
- Ztrátové úvěry 106 799 106 799 106 799 213 164 208 757 208 757
- Pochybné úvěry 174 995 155 651 188 629 80 911 80 911 80 911
- Nestandardní úvěry 2 903 432 2 899 268 2 656 148 2 568 646 2 478 371 2 448 322
Sledované úvěry 1 929 727 1 673 654 1 674 548 1 558 787 1 561 097 1 514 099
Standardní úvěry 56 276 925 59 074 992 57 252 129 58 974 887 56 700 942 58 488 608
CELKEM ÚVĚRY 61 391 879 63 910 364 61 878 253 63 396 394 61 030 078 62 740 698

Členění úvěrů v Kč 07/2007 08/2007 09/2007 10/2007 11/2007 12/2007
Ohrožené úvěry, z toho: 2 545 498 2 524 362 2 551 480 2 538 747 2 514 621 2 481 932
- Ztrátové úvěry 106 799 106 799 106 799 106 799 106 799 106 799
- Pochybné úvěry 176 340 175 957 174 227 171 993 170 001 170 001
- Nestandardní úvěry 2 262 358 2 241 606 2 270 453 2 259 955 2 237 821 2 205 132
Sledované úvěry 1 648 768 1 592 578 1 712 387 1 617 561 1 550 013 1 521 360
Standardní úvěry 62 795 551 62 946 474 62 981 488 67 422 071 64 884 267 72 203 832
CELKEM ÚVĚRY 66 989 817 67 063 414 67 245 355 71 578 379 68 948 901 76 207 124

Podíl ohrožených úvěrů ze všech úvěrů


- 01/2007 02/2007 03/2007 04/2007

05/2007

06/2007
Ohrožené úvěry celkem v Kč 3 185 227
3 161 718
2 951 576
2 862 721
2 768 039
2 737 990
Ohrožené úvěry/úvěry celkem 5,19% 4,95% 4,77% 4,52% 4,54% 4,36%

- 07/2007 08/2007 09/2007 10/2007

11/2007

12/2007
Ohrožené úvěry celkem v Kč 2 545 498
2 524 362
2 551 480
2 538 747
2 514 621
2 481 932
Ohrožené úvěry/úvěry celkem 3,80% 3,76% 3,79% 3,55% 3,65% 3,26%

Graf


Standardní úvěry
- úvěry splácené ve lhůtě splatnosti
Sledované, ohrožené úvěry - jistina úvěrů (splatná i čekající) evidovaná po lhůtě splatnosti podle skutečnosti

Copyright ©2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo, všechna práva vyhrazena. Design PC STUDIO