ÚVĚROVÁ ČINNOST V ROCE 2008

Úvěry poskytnuté v roce 2008 leden - prosinec

 
Úvěry v tis. Kč 01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008
Obecné celkem, z toho: 2 195 3 820

1 815

14 070

1 898

4 650

Podnikání 0
600 - 10 300 625 2 950
Konsolidace závazků 90 870 840 - - -
Domácnost-vybavení 220 323 185 - 145 45
Nemovitost-pořízení, oprava 260 1 120 760 610 968 1 500
Dopravní prostředky 1 185 527 - 1 135 160 40
Kontokorentní úvěry 400 300 - 2 005 - 50
Rychlo úvěr 40 80 30 20 - 65
Jiné - bez uvedení účelu 45 85 75 - - -
CELKEM 2 240 3 905 1 890 14 070 1 898 4 650

Úvěry v tis. Kč 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 Celkem
Obecné celkem, z toho:

5 657

5 340

4 225

11 660

5 600

23 279

84 209
Podnikání 5 000 4 800 3 600 - 4 800 22 700 55 375
Konsolidace závazků 400 130 - 8 620 - - 10 950
Domácnost-vybavení

115

255 205 85 - 305 1 883
Nemovitost-pořízení, oprava 70 75 380 2 445 600 64 8 852
Dopravní prostředky - 70 - 415 200 180 3 912
Kontokorentní úvěry 2 10 20 35 - - 2 822
Rychlo úvěr 70 - 20 60 - 30 415
Jiné - bez uvedení účelu - - 20 - - 240 465
CELKEM 5 657 5 340 4 245 11 660 5 600 23 519 84 674


Přehled pohledávek za klienty - rok 2008 leden - prosinec

 
Členění pohledávek v Kč 01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008
Pohledávky bez selhání, z toho:
76 180 260
78 506 027
81 197 500
93 091 637
92 950 943
94 881 775
standardní pohledávky 74 752 747 77 384 958 74 492 096 87 118 294 86 961 830 89 055 382
sledované pohledávky 1 427 514 1 121 068 6 705 404 5 973 342 5 989 113 5 826 393
Pohledávky se selháním, z toho: 3 203 032 3 167 255 1 160 975 990 081 988 116 1 021 357
nestandardní pohledávky 2 813 758 2 781 434 775 415 607 302 603 770 649 199
pochybné pohledávky 249 458 247 385 247 005 245 097 246 664 234 557
ztrátové pohledávky 139 816 138 436 138 556 137 682 137 682 137 601
Celkem pohledávky 79 383 292 81 673 282 82 358 475 94 081 717 93 939 060 95 903 132

Členění pohledávek v Kč 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008
Pohledávky bez selhání, z toho:
97 322 292
100 080 741 102 872 656
113 012 105
113 952 177
134 037 657
standardní pohledávky 91 895 642 94 657 724 97 588 136 107 712 622 111 606 683 131 585 415
sledované pohledávky 5 426 649 5 423 017 5 284 520 5 299 482 2 345 494 2 452 242
Pohledávky se selháním, z toho: 1 323 132 1 342 334 1 321 328 1 404 521 2 739 020 2 772 793
nestandardní pohledávky 952 777 974 082 924 946 703 092 2 003 525 2 040 621
pochybné pohledávky 232 744 140 933 180 368 485 453 393 326 393 496
ztrátové pohledávky 137 610 227 319 216 014 215 976 342 168 338 676
Celkem pohledávky 98 645 423 101 423 075 104 193 984 114 416 626 116 691 197 136 810 450

Podíl pohledávek se selháním ze všech pohledávek

- 01/2008 02/2008 03/2008 04/2008

05/2008

06/2008
Pohled. se selháním celkem v Kč
3 203 032
3 167 255
1 160 975
990 081
988 116
1 021 357
Pohled. se selháním / pohled. celkem 4,03% 3,88% 1,41% 1,05% 1,05% 1,06%


-

07/2008

08/2008

09/2008

10/2008

11/2008

12/2008

Pohled. se selháním celkem v Kč
1 323 132
1 342 334
1 321 328
1 404 521
2 739 020
2 772 793
Pohled. se selháním / pohled. celkem 1,34% 1,32% 1,27% 1,23% 2,35% 2,03%


GrafSledované pohledávky - po splatnosti více než 30 dní a méně než 91 dní, restrukturalizace v posledních 2 letech z důvodu zhoršení finanční situace klienta
Nestandardní pohledávky - po splatnosti více než 90 dní a méně než 181 dní, restrukturalizace v posledních 6 měsících z důvodu zhoršení finanční situace klienta
Pochybné pohledávky - po splatnosti více než 180 dní a méně než 361 dní
Ztrátové pohledávky - po splatnosti více než 360 dní

Copyright ©2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo, všechna práva vyhrazena. Design PC STUDIO