ÚVĚROVÁ ČINNOST V ROCE 2009

Úvěry poskytnuté v roce 2009 leden - prosinec

 
Úvěry v tis. Kč 01/2009 02/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009
Obecné celkem, z toho:

575

17 572

6 415

18 895

29 320

940

Podnikání - 16 500 3 000 17 700 29 100 500
Konsolidace závazků - - - - - -
Domácnost-vybavení 170 285 45 45 195 80
Nemovitost-pořízení, oprava - - 900 345 - -
Dopravní prostředky 360 180 130 805 - 360
Kontokorentní úvěry 10 550 2 300 - 5 -
Rychlo úvěr 35 57 40 - 20 -
Obce a neziskové organizace - - - - - -
Jiné - bez uvedení účelu 100 - - - - 55
CELKEM 675 17 572 6 415 18 895 29 320 995
 
Úvěry v tis. Kč 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 celkem
Obecné celkem, z toho:

263

5 020

35 310

245

8 465

11 995

135 015
Podnikání - 2 100 16 620 - - - 85 520
Konsolidace závazků - 500 700 - 7 445 9 900 18 545
Domácnost-vybavení 263 - 90 - 500 95 1 768
Nemovitost-pořízení, oprava - 950 10 690 245 - 1 950 15 080
Dopravní prostředky - - - - 500 - 2 335
Kontokorentní úvěry - 1 450 - - - 30 4 345
Rychlo úvěr - 20 60 - 20 20 272
Obce a neziskové organizace - - 7 150 - - - 7 150
Jiné - bez uvedení účelu - - 90 - 90 - 335
CELKEM 263 5 020 35 400 245 8 555 11 995 135 350


Přehled pohledávek za klienty - rok 2009 leden - prosinec

 
Členění pohledávek v Kč 01/2009 02/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009
Pohledávky bez selhání, z toho:
131 177 018
146 665 678
148 338 581 165 360 475 190 303 567
189 984 552
standardní pohledávky 128 201 916 143 508 261 146 318 381 163 396 176 187 919 434
187 831 782
sledované pohledávky 2 975 102 3 157 417 2 020 200 1 964 299 2 384 133 2 152 770
Pohledávky se selháním, z toho: 2 867 999 2 805 936 3 054 247 3 024 410 3 574 213 3 658 435
nestandardní pohledávky 2 057 133 2 032 463 483 191 438 118 1 070 204 891 279
pochybné pohledávky 473 201 473 721 2 306 883 2 060 871 2 019 248 2 360 159
ztrátové pohledávky 337 665 299 752 264 174 525 422 484 762 406 997
Celkem pohledávky 134 045 017 149 471 614 151 392 828 168 384 886 193 877 781 193 642 987
 
Členění pohledávek v Kč 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009
Pohledávky bez selhání, z toho:
186 309 728
188 121 887
211 072 852
207 483 057
212 121 659
212 150 320
standardní pohledávky 183 296 836 185 088 867 208 809 378 196 116 791 201 809 321 210 155 414
sledované pohledávky 3 012 892 3 033 019 2 263 474 11 366 267 10 312 338 1 994 907
Pohledávky se selháním, z toho: 3 647 657
4 086 713 4 721 853 3 737 096 4 589 421 3 654 035
nestandardní pohledávky 879 454 1 280 009 1 279 564 722 612 1 526 540 626 568
pochybné pohledávky 2 276 984 2 315 274 1 033 771 484 312 584 883 329 463
ztrátové pohledávky 491 220 491 430 2 408 518
2 530 172 2 477 998 2 698 005
Celkem pohledávky 189 957 385 192 208 600 215 794 705 211 220 154 216 711 080 215 804 356

Podíl pohledávek se selháním ze všech pohledávek

- 01/2009 02/2009 03/2009 04/2009

05/2009

06/2009
Pohled. se selháním celkem v Kč
2 867 999
2 805 936
3 054 247
3 024 410
3 574 213
3 658 435
Pohled. se selháním / pohled. celkem 2,14% 1,88% 2,02% 1,80% 1,84% 1,89%

- 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009

11/2009

12/2009
Pohled. se selháním celkem v Kč
3 647 657
4 086 713
4 721 853
3 737 096
4 589 421
3 654 035
Pohled. se selháním / pohled. celkem 1,92% 2,13% 2,19% 1,77% 2,12% 1,69%


GrafSledované pohledávky - po splatnosti více než 30 dní a méně než 91 dní, restrukturalizace v posledních 2 letech z důvodu zhoršení finanční situace klienta
Nestandardní pohledávky - po splatnosti více než 90 dní a méně než 181 dní, restrukturalizace v posledních 6 měsících z důvodu zhoršení finanční situace klienta
Pochybné pohledávky - po splatnosti více než 180 dní a méně než 361 dní
Ztrátové pohledávky - po splatnosti více než 360 dní

Copyright ©2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo, všechna práva vyhrazena. Design PC STUDIO