Internet Banking

Přihlášení do int. bankovnictví:

Instrukce a bezpečnost

Kontakty

Peněžní dům
Havlíčkova 1221
Uherské Hradiště

Tel.: +420 575 753 053

Po-Pá: 8.00-16.30 hod.

Kontakty podrobně

Napište nám

 

Jak se stát členem ...

členem Peněžního domu může být fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba

složí základní členský vklad, který činí 1.000 Kč

člen má možnost vložení dalších členských vkladů a tím získání vyššího podílu na základním kapitálu Peněžního domu, spořitelního družstva. Majitelům dalších členských vkladů se nabízí výhodnější podmínky při využívání produktů a služeb Peněžního domu, spořitelního družstva, např. zvýhodněné úročení vkladových produktů

členský vklad nespadá do systému pojištění vkladů a členský vklad není úročen. Za členský vklad tedy nenáleží, v případě platební neschopnosti družstevní záložny, náhrada z Fondu pojištění vkladů, protože se v tomto případě jedná o investici do kapitálu Peněžního domu, spořitelního družstva.

členství Vám zřídíme ihned v sídle družstva

předložíte dva platné doklady pro určení totožnosti (např. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo kartičku zdravotního pojištění).

vytiskněte si přihlášku fyzické osoby a podnikatele OSVČ - viz. dokumenty ke stažení

vytiskněte si přihlášku právnické osoby - viz. dokumenty ke stažení

 

Ukončení členství

V případě, že nejste s činností družstva spokojeni, můžete kdykoli ukončit své členství a to postupem, který je v souladu se Stanovami.

Při zániku členství Vám dle zákona o spořitelních družstvech č.87/1995 Sb. a Stanov družstva náleží vypořádací podíl, jehož výše je určena dle zákona o spořitelních družstvech č.87/1995 Sb. a Stanov.

Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství člena zaniklo. Družstevní záložna odloží výplatu vypořádacího podílu, anebo jeho části, pokud by výplata mohla ohrozit plnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, zejména s přihlédnutím ke skutečnostem podle čl. 10 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, a to na dobu, než pominou důvody, pro které byla výplata odložena.

Řádná účetní závěrka družstevní záložny musí být předložena členské schůzi ke schválení do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

 

Správné chování člena

vyžadovat podrobné informace o hospodaření

vyžadovat včasné poskytování informací

znát volené orgány

aktivně se účastnit členských schůzí

znát text zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrových družstvech, v platném znění a Stanov družstva

 

Formuláře ke stažení

Najdete na stránce Dokumenty ke stažení.

[ zpět ]

Copyright © 2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo / Všechna práva vyhrazena / webdesign