Internet Banking

Přihlášení do int. bankovnictví:

Instrukce a bezpečnost

Kontakty

Peněžní dům
Havlíčkova 1221
Uherské Hradiště

Tel.: +420 575 753 053

Po-Pá: 8.00-16.30 hod.

Kontakty podrobně

Napište nám

 

O nás

Peněžní dům, spořitelní družstvo je dynamicky se rozvíjející finanční instituce s družstevní právní formou založena v roce 1996 dle zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění.
Poskytujeme komplexní nabídku bankovních služeb zaměřených jak na vedení výhodných běžných účtů pro jednotlivce, tak pro drobné a střední firmy a podnikatele. Dále poskytujeme úvěry a zajímavé úročení vkladů.
Dohled nad činností spořitelních družstev vykonává Česká národní banka. Spořitelní družstva musí dodržovat veškeré zákonné předpisy, které upravují podmínky pro služby poskytované bankami a spořitelními družstvy. Peněžní dům, spořitelní družstvo je od roku 2008 účastníkem platebního systému České národní banky, veškerý platební styk probíhá prostřednictvím clearingového centra ČNB. Peněžní dům má přidělen bankovní kód 2200.

Vklady klientů Peněžního domu jsou pojištěny shodně jako vklady klientů u bank. Jako klient máte pojištěno 100% vkladu, a to až do výše ekvivalentu 100.000 EUR.

Abyste mohli využívat služeb Peněžního domu, je třeba stát se jeho členem, to je podat přihlášku a vložit základní členský vklad ve výši 1.000 Kč. Jak se stát členem?

Peněžní dům, spořitelní družstvo nabízí možnost vložení dalších členských vkladů a tím získání vyššího podílu na základním kapitálu Peněžního domu, spořitelního družstva. Majitelům dalších členských vkladů se nabízí výhodnější podmínky při využívání produktů a služeb Peněžního domu, spořitelního družstva, např. zvýhodněné úročení vkladových produktů. Členský vklad nespadá do systému pojištění vkladů a členský vklad není úročen. Za členský vklad tedy nenáleží, v případě platební neschopnosti družstevní záložny, náhrada z Garančního systému, protože se v tomto případě jedná o investici do kapitálu Peněžního domu, spořitelního družstva.

Jako člen máte právo na poskytnutí úplných informací o hospodaření Peněžního domu. Členové mají právo spolurozhodovat na členské schůzi o základních otázkách koncepce rozvoje Peněžního domu. Služby, které Peněžní dům poskytuje, jsou postupně zaváděny podle potřeb, požadavků a přání členů, čímž se zaručuje operativnost a flexibilita činnosti družstva. Čistý zisk z hospodaření Peněžního domu lze rozdělit mezi členy. O rozdělení zisku rozhoduje členská schůze.

V případě, že člen není spokojen s činností Peněžního domu, může kdykoli zrušit své členství. Při ukončení členství se členský vklad klientovi vrací a má nárok na vypořádací podíl. Členský vklad a Vypořádací podíl je vyplacen až po schválení účetní závěrky za období, ve kterém bylo ukončeno členství.

V případě, že nejste s činností družstva spokojeni, můžete kdykoli ukončit své členství a to postupem, který je v souladu se Stanovami. Při zániku členství Vám dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, a Stanov družstva náleží vypořádací podíl, jehož výše je určena dle zákona o spořitelních družstvech č.87/1995 Sb. a Stanov.

Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství člena zaniklo. Družstevní záložna odloží výplatu vypořádacího podílu, anebo jeho části, pokud by výplata mohla ohrozit plnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, zejména s přihlédnutím ke skutečnostem podle čl. 10 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, a to na dobu, než pominou důvody, pro které byla výplata odložena.

Řádná účetní závěrka družstevní záložny musí být předložena členské schůzi ke schválení do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

 

 

Volené orgány

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Andrea Riedlová

předsedkyně představenstva

Mgr. Kateřina Jedelská

místopředsedkyně představenstva

Hana Machalíková

členka představenstva

 

KONTROLNÍ KOMISE

Ing. Jiří Vyskočil

předseda kontrolní komise

Ing. Vladimír Mikláš

místopředseda kontrolní komise

Ing. Kateřina Čapková

člen kontrolní komise

Mgr. Andrea Kuchařová

člen kontrolní komise

Ing. Alena Lečbychová

člen kontrolní komise

Členové kontrolní komise zastávají funkci Výboru pro audit.

 

ÚVĚROVÁ KOMISE

Ing. Jarmila Havlová

předsedkyně úvěrové komise

Ing. Jaroslav Martinák

místopředseda úvěrové komise

JUDr. Magdalena Mráčková

člen úvěrové komise

Mgr. Přemysl Janík

člen úvěrové komise

Ing. Petra Brodzianska

člen úvěrové komise

Ing. Karel Mašíček

člen úvěrové komise

Ing. Michal Kudělka

člen úvěrové komise

 

 

[ zpět ]

Copyright © 2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo / Všechna práva vyhrazena / webdesign