Internet Banking

Přihlášení do int. bankovnictví:

Instrukce a bezpečnost

Kontakty

Peněžní dům
Havlíčkova 1221
Uherské Hradiště

Tel.: +420 575 753 053

Po-Pá: 8.00-16.30 hod.

Kontakty podrobně

Napište nám

 

 

Spořící účty s výpovědní lhůtou

můžete začít spořit již od 100 Kč

klient si může založit více spořících účtů

úložky je možno vkládat na účet kdykoli a v jakékoli výši

dispoziční lhůta na výběr nahlášené vypovězené částky je 5 kalendářních dnů, formulář pro zadání výpovědi ze spořícího účtu zde

úročí se denně, úroky se připisují na konci kalendářního měsíce nebo v den ukončení účtu
- úročení vkladu je možné pouze za splnění podmínky uvedené v ust. § 3 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., dle kterého souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu. Na základní členské vklady a další členské vklady člena se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů.

vklady na spořících účtech jsou úročeny podle aktuální vyhlašované úrokové sazby

nevyčerpané úroky se připisují na účet jako součást úročené jistiny

klienti si mohou měsíční úrok vybrat ve lhůtě 29 dní po skončení příslušného měsíce bez nahlášení výpovědi

výběr přípsaných úroků může být realizován v hotovosti nebo bezhotovostním převodem, a to buď na účty vedené u Peněžního domu nebo do jiného finančního ústavu

smluvní pokuta za předčasný výběr vkladu je až 10 % z vybírané částky vkladu

za založení, vedení a výpisy u spořícího účtu nejsou účtovány žádné poplatky

připsané úroky jsou zdaňovány dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění

 

Přehled poplatků a úroků

Sazebník poplatků a úroků najdete na stránce Informace v záložce Sazebník.

 

Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti Peněžního domu, Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR. Podrobnější informace získáte z informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladu pro klienta.[ zpět ]

Copyright © 2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo / Všechna práva vyhrazena / webdesign