Internet Banking

Přihlášení do int. bankovnictví:

Instrukce a bezpečnost

Kontakty

Peněžní dům
Havlíčkova 1221
Uherské Hradiště

Tel.: +420 575 753 053

Po-Pá: 8.00-16.30 hod.

Kontakty podrobně

Napište nám

 

 

Termínované vklady

můžete začít spořit již od 100 Kč

klient může založit více termínovaných vkladů

úročí se denně, úroky se připisují na konci kalendářního měsíce nebo v den ukončení vkladu
- úročení vkladu je možné pouze za splnění podmínky uvedené v ust. § 3 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., dle kterého souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu. Na základní členské vklady a další členské vklady člena se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů.

u vkladů s délkou trvání do 6 měsíců včetně platí pevná roční úroková sazba dle aktuálního sazebníku v době založení

u vkladů s délkou trvání od 7 měsíců platí pohyblivá roční úroková sazba dle sazebníku platného v době sjednání termínovaného vkladu

klienti si mohou připsané úroky vybírat měsíčně, nebo v den ukončení vkladu

výběr přípsaných úroků může být realizován v hotovosti nebo bezhotovostním převodem, a to buď na účty vedené u Peněžního domu nebo do jiného finančního ústavu

je možno sjednat revolving, tj. automatické obnovování vkladu

smluvní pokuta za předčasný výběr z uloženého vkladu je až 10 % z vybírané částky vkladu.

za založení, vedení a výpisy u termínovaného vkladu nejsou účtovány žádné poplatky

připsané úroky jsou zdaňovány dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění

 

Úroková kalkulacka

 

Přehled poplatků a úroků

Sazebník poplatků a úroků najdete na stránce Informace v záložce Sazebník.

 

Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti Peněžního domu, Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR. Podrobnější informace získáte z informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladu pro klienta.

 

 

[ zpět ]

 

Copyright © 2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo / Všechna práva vyhrazena / webdesign