Internet Banking

Přihlášení do int. bankovnictví:

Instrukce a bezpečnost

Kontakty

Peněžní dům
Havlíčkova 1221
Uherské Hradiště

Tel.: +420 575 753 053

Po-Pá: 8.00-16.30 hod.

Kontakty podrobně

Napište nám

 

 

Spotřebitelské úvěry pro fyzické osoby

Potřebujete půjčit? Například na pořízení automobilu, elektroniky nebo vybavení Vaší domácnosti?

NOVĚ JE MOŽNO I KONSOLIDOVAT VŠECHNY VAŠE PŮJČKY V JEDEN ÚVĚR.

Přijďte k nám a my Vám pomůžeme najít nejlepší možné řešení Vaší situace.

 

Co Vám nabízíme

Individuální přístup ke každému úvěru,

pomoc při přípravě žádosti o úvěr,

ZDARMA posouzení žádosti o úvěr,

k úvěrovému účtu běžný účet ZDARMA

profesionální přístup našich pracovníků,

splatnost úvěru až 20 let.

A. Spotřebitelský úvěr - úvěr bez zajištění nemovitostí

Spotřebitelský úvěr (bez zajištění nemovitostí) poskytujeme bez zajištění, případně vyžadujeme zajištění prohlášením ručitele nebo zástavním právem k pohledávce - vkladu vedeného u Peněžního domu. Požadovaný způsob zajištění se dozvíte vždy poté, co vyhodnotíme Vaši žádost o úvěr.


Klient si dle svých příjmů a možností v žádosti o úvěr navrhne

Požadovanou částku – maximální částka úvěru je 500 tis. Kč,

termín čerpání a dobu splatnosti úvěru až 20 let,

možnost postupného čerpání,

způsob splácení: pravidelné anuitní měsíční splátky jistiny úvěru a úroků,

možnost odkladu splácení jistiny úvěru až po dobu 12 měsíců při měsíční úhradě úroků,

zajištění úvěru posuzuje úvěrová komise individuálně dle bonity klienta.

 

Úročení

Úroková sazba je stanovena úvěrovou komisí dle bonity klienta, a to od 6,9 % p.a. Výše úrokových sazeb u úvěrových obchodů se stanoví individuálně a závisí na bonitě žadatele o úvěr a kvalitě žadatelem navrhovaného zajištění úvěru. Úvěrová komise přihlíží na délku členství i na předcházející platební morálku klienta. 

 

Reprezentativní příklad úvěru při sazbě 6,9 % - Spotřebitelský úvěr (bez zajištění nemovitostí)

Celková výše úvěru 100.000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 1.976 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 60, pohyblivá úroková sazba ve výši 6.90 % ročně, doba trvání úvěru: 5 let, RPSN činí 8,94 % a celková částka splatná 123.139 Kč.

Upozorňujeme, že výpočet této RPSN vychází z předpokladu, že úroková sazba zůstane po celou dobu trvání smlouvy na úrovni stanovené pro počáteční období a dále z následujících předpokladů:

úvěr bude čerpán jednorázově po splnění podmínek pro čerpání,

poplatek za poskytnutí spotřebitelského úvěru ve výši 1 % z výše úvěru,

poplatek za vedení úvěrového účtu ve výši 60,- Kč měsíčně.

Bližší informace k úrokovým sazbám a poplatkům najdete v Sazebníku úroků a poplatků

 

Spotřebitelský úvěr se řídí zákonem č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Informace k spotřebitelskému úvěru najdete ve Všeobecných informacích o spotřebitelských úvěrech.

 

 

B. Spotřebitelský úvěr na bydlení - úvěr zajištěný nemovitostí

Spotřebitelský úvěr na bydlení je druh úvěru, který poskytujeme v případě jeho zajištění zástavním právem k nemovité věci.

Tímto úvěrem můžete financovat nákup automobilu, vybavení domácnosti, konsolidace/refinancování stávajících půjček.

PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ INVESTOVAT DO SVÉHO BYDLENÍ, JE URČEN ÚVĚR NA BYDLENÍ


Klient si dle svých příjmů a možností v žádosti o úvěr navrhne

Požadovanou částku, kdy maximální částka úvěru je omezena schopností splácet měsíční splátky a hodnotou nemovitosti, kterou úvěr zajistíte (Peněžní dům poskytuje úvěry až do 70 % hodnoty nemovitosti)

termín čerpání a dobu splatnosti úvěru až 20 let,

možnost postupného čerpání,

způsob splácení: pravidelné anuitní měsíční splátky jistiny úvěru a úroků,

možnost odkladu splácení jistiny úvěru až po dobu 12 měsíců při měsíční úhradě úroků.

 

Úročení

Úroková sazba je stanovena úvěrovou komisí dle bonity klienta, a to od 2,9 % p.a. Výše úrokových sazeb u úvěrových obchodů se stanoví individuálně od 2,9% p.a. a závisí na  bonitě žadatele o úvěr a kvalitě žadatelem navrhovaného zajištění úvěru. Úvěrová komise přihlíží na délku členství i na předcházející platební morálku klienta. 

 

Reprezentativní příklad úvěru při sazbě 2,9 % - Spotřebitelský úvěr na bydlení
(zajištěný nemovitostí)

Celková výše úvěru 1.000.000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 6.860 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 180, pohyblivá úroková sazba ve výši 2.90 % ročně, doba trvání úvěru: 15 let, RPSN činí 3,24 % a celková částka splatná 1.257.522 Kč.

Upozorňujeme, že výpočet této RPSN vychází z předpokladu, že úroková sazba zůstane po celou dobu trvání smlouvy na úrovni stanovené pro počáteční období a dále z následujících předpokladů:

úvěr bude čerpán jednorázově po splnění podmínek pro čerpání,

poplatek za poskytnutí spotřebitelského úvěru ve výši 1 % z výše úvěru, poplatek za vklad zástavního práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč, poplatek za vedení úvěrového účtu ve výši 60 Kč měsíčně, poplatek za výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč. Následující náklady nejsou PD známy, a tudíž nejsou do RPSN zahrnuty: náklady na ověření podpisů a ověření listin, náklady spojené s oceněním nemovitosti sloužící jako zajištění, pojištění nemovitosti zajištěné zástavním právem, náklady na sepsání dohody se svolením k vykonatelnosti formou notářského zápisu, které jsou ve výši určené dle vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů.

Bližší informace k úrokovým sazbám a poplatkům najdete v Sazebníku úroků a poplatků.

 

Spotřebitelský úvěr na bydlení se řídí zákonem č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Informace k spotřebitelskému úvěru najdete ve Všeobecných informacích o spotřebitelských úvěrech

 

Podmínky získání úvěru

  1. Stát se členem - (ze zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995 Sb. můžeme poskytovat služby pouze členům družstva).
  2. Informovat se o možnostech poskytnutí úvěru pro fyzické osoby.
  3. Doručit vyplněnou žádost včetně příloh pro fyzické osoby ke schválení.
  4. Doložit bonitu žadatele (informace o příjmu žadatele).
  5. Po schválení Vašeho úvěru přijít podepsat potřebné smlouvy, dohody a prohlášení ručitelů, které vypracujeme v dohodnutém termínu.

a úvěr je Váš ...

 

Formuláře ke stažení

Všeobecné informace o spotřebitelských úvěrech

Informace o dokumentech k úvěru pro fyzické osoby

Kompletní formuláře a sazebník poplatků a úroků najdete na stránce Dokumenty ke stažení.

 

 

[ zpět ]

Copyright © 2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo / Všechna práva vyhrazena / webdesign