Internet Banking

Přihlášení do int. bankovnictví:

Instrukce a bezpečnost

Kontakty

Peněžní dům
Havlíčkova 1221
Uherské Hradiště

Tel.: +420 575 753 053

Po-Pá: 8.00-17.00 hod.

Kontakty podrobně

Napište nám

 

 

Úvěr na bydlení

Rádi byste si splnili své sny o větší kuchyni, nové koupelně, dřevěné podlaze v obývacím či dětském pokoji, nebo rovnou o pořízení si nového bydlení?

Pprodukt Úvěr na bydlení se zvýhodněnou úrokovou sazbou od 2,9 % p.a., je určen pro ty kteří hodlají investovat do svého bydlení.

Přijďte proto k nám a my Vám pomůžeme najít nejlepší možné řešení Vaší situace.

ÚVĚR NA BYDLENÍ JE URČEN FYZICKÝM OSOBÁM, FYZICKÝM OSOBÁM PODNIKATELŮM, I PRÁVNICKÝM OSOBÁM.

 

Podmínky úvěru na bydlení

 1. účelový úvěr – investice do bydlení
  Účelovost úvěru:
  - nabytí vlastnického práva k nemovitosti,
  - vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba nemovitosti,
  - úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické
    osobě za účelem získání práva užívání bytu či rodinného domu,
  - změna stavby (včetně rekonstrukce, modernizace a oprav nemovitosti) nebo její připojení k veřejným sítím,
  - úhrada nákladů spojených se získáním půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem
    uvedeným výše,
  - splacení úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným výše.
 2. zajištění úvěru nemovitostí,
  Úvěr bude zajištěn zástavním právem k nemovitosti (nemusí se však jednat o nemovitost, která bude předmětem účelu úvěru)
 3. úroková sazba od 2,9 %,
 4. celková splatnost úvěru do 20 let,
  Maximální splacení úvěru do 65 let věku žadatele o úvěr.
 5. bez poplatku za vedení úvěrového účtu.

 

Co Vám nabízíme

ZDARMA posouzení žádosti o úvěr,

výhodnou úrokovou sazbu od 2,9 % p.a.,

ZDARMA vedení úvěrového účtu pro fyzické osoby,

individuální přístup ke každému úvěru,

splatnost úvěru až 20 let,

pomoc při přípravě žádosti o úvěr,

profesionální přístup našich pracovníků.

 

Klient si dle svých příjmů a možností v žádosti o úvěr navrhne

Požadovanou částku, kdy maximální částka úvěru je omezena schopností splácet měsíční splátky a hodnotou nemovitosti, kterou úvěr zajistíte (Peněžní dům poskytuje úvěry až do 70 % hodnoty nemovitosti)

termín čerpání a dobu splatnosti úvěru až 20 let,

možnost postupného čerpání,

způsob splácení: pravidelné anuitní měsíční splátky jistiny úvěru a úroků,

možnost odkladu splácení jistiny úvěru až po dobu 12 měsíců při měsíční úhradě úroků.

 

Úročení

Úroková sazba je stanovena úvěrovou komisí dle bonity klienta, a to od 2,9 % p.a. Výše úrokových sazeb u úvěrových obchodů se stanoví individuálně a závisí na bonitě žadatele o úvěr a kvalitě žadatelem navrhovaného zajištění úvěru. Úvěrová komise přihlíží na předcházející platební morálku klienta a na délku členství. 

V případě, že je úvěr na bydlení poskytnut fyzické osobě, řídí se zákonem č 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Informace k spotřebitelskému úvěru najdete ve Všeobecných informacích o spotřebitelských úvěrech.

 

Reprezentativní příklad úvěru na bydlení poskytnutý fyzické osobě při úrokové
sazbě 2,9 %

Spotřebitelský úvěr na bydlení – Celková výše úvěru 1.000.000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 5.498 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 240, pohyblivá úroková sazba ve výši 2,90 % ročně, doba trvání úvěru: 20 let, RPSN činí 3,07 % a celková částka splatná 1.331.355 Kč. Upozorňujeme, že výpočet této RPSN vychází z předpokladu, že úroková sazba zůstane po celou dobu trvání smlouvy na úrovni stanovené pro počáteční období a dále z následujících předpokladů:

úvěr bude čerpán jednorázově po splnění podmínek pro čerpání,

náklady placené jednorázově: poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 % z výše úvěru, poplatek za vklad zástavního práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč, poplatek za výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč. Následující náklady nejsou PD známy, a tudíž nejsou do RPSN zahrnuty: náklady na ověření podpisů a ověření listin, náklady spojené s oceněním nemovitosti sloužící jako zajištění, pojištění nemovitosti zajištěné zástavním právem, náklady na sepsání dohody se svolením k vykonatelnosti formou notářského zápisu, které jsou ve výši určené dle vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů.

Bližší informace k úrokovým sazbám a poplatkům najdete v Sazebníku úroků a poplatků

 

Podmínky získání úvěru

 1. Stát se členem - (ze zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995 Sb. můžeme poskytovat služby pouze členům družstva).
 2. Informovat se o možnostech poskytnutí úvěru pro fyzické nebo právnické osoby.
 3. Doručit vyplněnou žádost včetně příloh ke schválení.
 4. Doložit bonitu žadatele (informace o příjmu žadatele).
 5. Po schválení Vašeho úvěru přijít podepsat potřebné smlouvy, dohody a prohlášení ručitelů, které vypracujeme v dohodnutém termínu.

a úvěr je Váš ...

 

Formuláře ke stažení

Všeobecné informace o spotřebitelských úvěrech

Informace o dokumentech k úvěru pro fyzické osoby

Informace o dokumentech k úvěru pro podnikatele

Kompletní formuláře a sazebník poplatků a úroků najdete na stránce Dokumenty ke stažení.

 

 

[ zpět ]

Copyright © 2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo / Všechna práva vyhrazena / webdesign