Internet Banking

Přihlášení do int. bankovnictví:

Instrukce a bezpečnost

Kontakty

Peněžní dům
Havlíčkova 1221
Uherské Hradiště

Tel.: +420 575 753 053

Po-Pá: 8.00-16.30 hod.

Kontakty podrobně

Napište nám

 

 

Podnikatelské úvěry pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele

Peněžní dům se zaměřuje především na malé a střední podnikatele, kterým umožňuje realizaci jejich podnikatelských záměrů prostřednictvím provozních či investičních úvěrů.

Úvěrové aktivity Peněžního domu nejsou omezeny regionálně ani oborově.

Peněžní dům všem svým klientům garantuje:

individuální přístup ke každému obchodnímu případu,

pomoc při přípravě žádosti o úvěr,

flexibilitu nabízených úvěrových produktů,

profesionální přístup našich pracovníků.

 

Podmínky získání úvěru

  1. Stát se členem Peněžního domu - (ze zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995 Sb. můžeme poskytovat služby pouze členům družstva).
  2. Informovat se o možnostech o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby OSVČ nebo pro právnické osoby.
  3. Doručit žádost včetně příloh pro fyzické osoby OSVČ, nebo právnické osoby ke schválení.
  4. Doložit bonitu žadatele (informace o příjmu žadatele).
  5. Po schválení Vašeho úvěru přijít podepsat potřebné smlouvy, dohody a prohlášení ručitelů, které vypracujeme v dohodnutém termínu.

a úvěr je Váš ...

 

Klient si dle svých příjmů a možností v žádosti o úvěr navrhne

požadovanou částku,

termín čerpání a dobu splatnosti úvěru až 20 let možnost postupného čerpání,

způsob splácení: pravidelné anuitní měsíční splátky jistiny úvěru a úroků,

možnost odkladu splácení jistiny úvěru až po dobu 12 měsíců při měsíční úhradě úroků,

zajištění úvěru posuzuje úvěrová komise individuálně dle bonity klienta.

 

Peněžní dům nabízí svým klientům mimořádné splátky úvěru a předčasné splacení úvěru bez sankcí, pouze s jednorázovým poplatkem = 1000 Kč*.

* a) pokud bude mimořádná splátka úvěru či předčasné doplacení úvěru provedeno ve lhůtě do 18 měsíců od data čerpání úvěru, je klient povinen zaplatit PD jednorázový poplatek ve výši 3,50 % z výše každé mimořádné splátky jistiny úvěru,
b) pokud bude mimořádná splátka či předčasné doplacení úvěru provedeno po více než 18 měsících od data čerpání úvěru, je klient povinen zaplatit PD jednorázový poplatek ve výši =1.000,- Kč.

Poznámka: na úvěr není právní nárok, Peněžní dům si vyhrazuje právo na posouzení každého úvěrového případu.

 

Úročení

Výše úrokových sazeb u úvěrových obchodů se stanoví individuálně a závisí na kvalitě podnikatelského záměru, bonitě žadatele o úvěr a kvalitě žadatelem navrhovaného zajištění úvěru. Úvěrová komise přihlíží na délku členství i na předcházející platební morálku klienta. 

 

Formuláře ke stažení

Informace o dokumentech k úvěru pro podnikatele

Kompletní formuláře a sazebník poplatků a úroků najdete na stránce Dokumenty ke stažení.

 

 

[ zpět ]

Copyright © 2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo / Všechna práva vyhrazena / webdesign