Internet Banking

Přihlášení do int. bankovnictví:

Instrukce a bezpečnost

Kontakty

Peněžní dům
Havlíčkova 1221
Uherské Hradiště

Tel.: +420 575 753 053

Po-Pá: 8.00-17.00 hod.

Kontakty podrobně

Napište nám

 

 

Slovácký rozvojový fond s podporou senátora Ivo Valenty

Vznik Slováckého rozvojového fondu inicioval senátor Ivo Valenta, který jeho prostřednictvím chce rozšířit možnosti přístupu k finančním prostředkům především u začínajících podnikatelů.

Slovácký rozvojový fond pilotně působí v rámci okresu Zlín a Uherské Hradiště. Předkládané projekty nejsou oborově nijak omezeny.

Předkládaný Podnikatelský plán, který je nedílnou součástí každé žádosti, musí vykazovat efektivnost projektu a musí rovněž prokazovat návratnost vložených finančních prostředků.A. Oblasti předpokládané intervence

Návratná finanční podpora do zajímavých projektů malých a středních podnikatelů. Mělo by se jednat především o projekty typu START UP. Nabídky však mohou využít k dalšímu rozvoji také zaběhnuté podnikatelské subjekty. Návratná finanční podpora studentům na profinancování zajímavých a kreativních projektů, s ekonomickým potenciálem (typu - SPIN OFF firem).

B. Podmínky

Přihlášení do programu bude probíhat prostřednictvím přihláškového formuláře na webové stránce Peněžního domu www.peneznidum.cz. Vyplněnou přihlášku může zájemce doručit i osobně nebo poštou na adresu Peněžní dům, spořitelní družstvo, Havlíčkova 1221, 686 01. Do programu se může přihlásit podnikatelský subjekt, který splňuje stanové podmínky a který pravdivě a úplně vyplní přihlašovací formulář a přiloží požadované podklady a přílohy. Program pro období 2015 bude ukončen v okamžiku plného využití sjednaného risk kapitálu Slováckého rozvojového fondu.

Program je určen pro:

fyzické osoby podnikatele, právnické osoby i fyzické osoby, které se stanou podnikateli nejpozději k datu podpisu smlouvy o úvěru,

podnikatelské subjekty se sídlem v okrese Uh. Hradiště a Zlín.

malé a střední podnikatele (méně než 250 zaměstnanců a obrat do 50 mil. EUR),

subjekt nesmí být v úpadku dle zákona č. 192/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Každý podnikatelský subjekt (každé IČO) se může přihlásit pouze 1x, tj. přihlásit jeden podnikatelský projekt.

 

C. Parametry úvěru:

Účel

financování prezentovaného podnikatelského záměru
(Úvěr může být poskytnut pouze na rozvoj, nikoliv na refinancování závazků žadatele).

 

Určeno pro:

osoby, které plánují zahájit svoji podnikatelskou činnost,

osoby samostatně výdělečně činné, které hledají finanční prostředky na rozšíření svého podnikání,

existující obchodní společnosti, které pro rozšíření svého podnikání potřebují finanční prostředky,

studenty, kteří potřebují financovat svůj projekt,

 

Výše úvěru: 50 000 Kč – 500 000 Kč (úvěr je poskytován v české měně)

 

Úroková sazba: 5,0 % p.a. až 7,0 % p.a.

 

Doba splatnosti: 1 – 3 roky (dle typu projektu - možnost prodloužení splatnosti na 5 let; možnost

odkladu splácení jistiny až 6 měsíců)

 

Zajištění: v závislosti na výši požadovaného úvěru bude zajištění klientem včetně příslušenství formou majetku, ve výjimečných případech pouze blankosměnkou nebo směnkou ručitele s majetkem nebo doloženým příjmem. Konkrétní zajištění bude rozhodnuto úvěrovou komisí v závislosti na rizikovosti projektu.

 

Poplatky související s poskytnutým úvěrem:

vedení úvěrového účtu ZDARMA,

poplatek za vyřízení úvěru ve výši 1 % z výše poskytnutého úvěru,

poplatek za vedení podnikatelského účtu 200 Kč/měsíc (standardně je nabízena možnost obsluhy podnikatelského účtu pomocí internetového bankovnictví),

poplatek za změnu úvěrových podmínek nebo provádění mimořádné splátky úvěru 1000 Kč

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Přihláška pro vyplnění a vytištění off-line viz níže "Dokumenty ke stažení"

 

D. Postup zpracování:

  1. Žadatel o úvěr vyplní Přihlášku do programu, ve kterém stručně popíše, na co požaduje finanční prostředky, jaké jsou možnosti ručení, kontaktní informace. Vyplněný formulář přihlášky bude vyhodnocen pracovníky Peněžního domu, kteří na základě uvedených skutečností vyhodnotí reálnost daného projektu. V případě, že je projekt reálný, je žadatel o úvěr kontaktován pracovníky Peněžního domu k dalšímu jednání, v opačném případě je žadateli oznámeno vyřazení z dalšího jednání.

  2. Vybraný žadatel podá Žádost o poskytnutí úvěru a doplní další informace (dokumenty) k danému účelu svého projektu a stane se členem Peněžního domu. Pokud je žadatelem nepodnikající fyzická osoba, je žadatel povinen bezodkladně zahájit úkony nezbytné k zahájení podnikatelské činnosti (získání živnostenského listu, založení obchodní společnosti apod.), v opačném případě si Peněžní dům vyhrazuje právo nepřijmout Žádost o poskytnutí úvěru. V této fázi dochází k těsné spolupráci mezi žadatelem a pracovníkem Peněžního domu, který žadateli podá veškeré informace týkající se vyplnění žádosti o poskytnutí úvěru a doplňujících informací. Pracovník Peněžního domu zpracovává interní dokumenty potřebné k projednání úvěru na úvěrové komisi. Před projednáním na úvěrové komisi se žadatel musí stát členem Peněžního domu.

  3. Po zkompletování všech dokumentů je žádost projednána na úvěrové komisi Peněžního domu, která na základě informací rozhodne o poskytnutí či zamítnutí žádosti. O rozhodnutí úvěrové komise je žadatel informován pracovníkem Peněžního domu, který v případě schválení úvěru dohodne s klientem další postup.

  4. Je-li žádost o poskytnutí úvěru schválena, dochází k vypracování veškeré smluvní dokumentace týkající se daného úvěru, a to dle stávající praxe v úvěrové činnosti Peněžního domu.

 

Dokumenty ke stažení

Varianty splátkových kalendářů

Přihláška pro vyplnění a vytištění off-line DOC [MsWord]

Přihláška pro vyplnění a vytištění off-line PDF [Adobe Acrobat Reader]

 

 

[ zpět ]

Copyright © 2002-2010 Peněžní dům, spořitelní družstvo / Všechna práva vyhrazena / webdesign